Twoja wyszukiwarka

EWA KOŁODZIEJAK-NIECKUŁA
PODWODNE BOGACTWO
Wiedza i Życie nr 1/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 1/1996

Morskie dno skoku kontynentalnego - rozciągającego się poniżej wód przybrzeżnych - zamieszkuje więcej gatunków niż jakikolwiek inny ekosystem na lądach czy oceanach. Prawdopodobnie ich liczba w osadach tego rejonu oceanu sięga nawet trzech czwartych wszystkich występujących na Ziemi organizmów. Co więcej przewyższają one bioróżnorodnością rafy koralowe. A jest to możliwe dzięki niepozornym nicieniom, stworzeniom czasami tak niewielkim, że trzeba mikroskopu, by je obejrzeć.

Brytyjski zoolog badający te zwierzęta przypuszcza, że na świecie może żyć nawet do 100 mln ich gatunków (liczbę wszystkich ziemskich gatunków szacowano poprzednio na 30 mln). Pozostają w dużej części nieznane, gdyż tą grupą taksonomiczną zajmuje się niewielu biologów.

Nie mają racji ci, którzy twierdzą, że im dalej w głąb oceanu, tym mniejsza bioróżnorodność. Najprawdopodobniej bogactwo gatunków jest największe pomiędzy 1000 m a 3000 m głębokości. Nieprawdą jest także, że w oceanach, podobnie jak na lądach, maleje ono w miarę oddalania się od równika. Niestety, przy przestarzałych poglądach trwają ci, którzy tworzą projekty składowania w morskich głębinach odpadów przemysłowych.

"New Scientist" 1995/1995