Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 1/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 1/1996

Pod koniec października ubiegłego roku odbyły się w Braszowie (Rumunia) czwarte mistrzostwa świata w rozwiązywaniu łamigłówek. Wśród dziesięciu startujących ekip tym razem zabrakło Polaków.

Organizatorzy nie ustrzegli się, niestety, błędu z poprzednich mistrzostw, proponując uczestnikom głównie rozwiązywanie... krzyżówek. Mimo starań, aby dotyczyły one wiedzy ogólnej i były "językowo neutralne" praktyka pokazała, że wobec drużyn nie posługujących się alfabetem łacińskim (Rosjanie, Japończycy) było to "zagranie nieczyste". Nie zabrakło więc protestów, zresztą nie tylko wspomnianych drużyn. Zdecydowana większość uczestników zgodnie uważała, że "krzyżówkowość" obniża rangę imprezy, przesuwając ją z kręgu sportu umysłowego ku zabawom lekkim, łatwym i przyjemnym.

Turniej mistrzowski składał się z czterech rund. W każdej rozwiązywano 16 zadań, z tego około jedną trzecią stanowiły łamigłówki ściśle logiczne (ciekawe, że wszystkie ich typy miały japoński rodowód i bardzo zbliżony charakter). Faworyci nie zawiedli. Zwyciężyli Amerykanie przed Czechami (dalsza kolejność: Węgry, Rumunia, Turcja, Niemcy, Chorwacja, Rosja, Japonia, Holandia). Indywidualnie triumfował znany już z czołówki poprzednich mistrzostw Amerykanin Wei-Hua Huang, drugi był Węgier Gyorgy Istvan, a trzeci Pavel Kalhous z Czech. Holendrzy, organizatorzy następnych mistrzostw, którym - jak wynika z rezultatów - krzyżówkowy charakter turnieju najmniej odpowiadał, obiecali, że za rok krzyżówki będą tylko "rodzynkiem w czysto logicznym, mistrzowskim cieście".

Zamieszczone łamigłówki wybrane zostały z zestawu prezentowanego właśnie na czwartych mistrzostwach świata (wybór dotyczył oczywiście tylko łamigłówek logicznych). Gwoli jasności przy każdej łamigłówce podane jest rozwiązanie innego zadania tego rodzaju.

Wśród osób, które nadeślą rozwiązanie największej liczby łamigłówek, rozlosujemy płyty kompaktowe. Rozwiązania można nadsyłać w ciągu miesiąca od daty ukazania się tego numeru pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 1/96 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek.


PRZED BITWĄ MORSKĄ

Na pustych polach diagramu należy rozmieścić flotyllę złożoną z dziesięciu okrętów: jednego pancernika - zajmującego cztery kratki, dwóch krążowników - zajmujących po trzy kratki, trzech niszczycieli - każdy mieści się na dwóch kratkach i czterech łodzi podwodnych - każda w jednej kratce. Cyfra w danym polu wskazuje, ile sąsiednich pól (mających wspólny bok z polem z cyfrą) ma być zajętych przez części floty. Ponadto, dwu pól mających wspólny bok nie mogą zająć dwa różne okręty.


SKAKANKA

Zaczynając od pola z literą S i skacząc w następnych ruchach na kolejne pola, należy obejść wszystkie pola (goszcząc na każdym tylko raz) i zakończyć skoki na gwiazdce. Każda strzałka wskazuje kierunek skoku. W rozwiązaniu obok strzałek powinny znaleźć się liczby oznaczające kolejne skoki (jedna liczba jest ujawniona).NIERÓWNOŚCI W WIĘKSZOŚCI

W każde puste pole należy wpisać jedną z cyfr od 1 do 5, tak aby wszystkie nierówności i równości były poprawne.KOMÓRKI NA CZARNO

Liczba w danej komórce wskazuje, ile stykających się z nią sześcianów należy zaczernić. Po zaczernieniu odpowiednich pół na plastrze "coś" się pojawi.PANORAMA BLOKÓW

Wyobraźmy sobie, że mamy 36 bloków - prostopadłościanów o identycznych kwadratowych podstawach i sześciu różnych wysokościach (po sześć bloków każdej wysokości). Mamy także kwadratowe pole podzielone na 36 małych kwadratów odpowiadających wielkością podstawom bloków. Wszystkie bloki stawiamy podstawami na małych kwadratach, wypełniając nimi w ten sposób ściśle cały duży kwadrat. Łamigłówka polega na odtworzeniu ustawienia bloków, czyli oznaczeniu na diagramie wysokości każdego z nich - od najniższych (wysokość 1) do najwyższych (wysokość 6). Liczby przy brzegu kwadratu wskazują, ile bloków można zobaczyć, patrząc w danym rzędzie lub kolumnie zgodnie ze wskazaniem strzałki (pozostałe są zasłonięte przez wyższe bloki). Ponadto wiadomo, że w każdym rzędzie i w każdej kolumnie stoi sześć bloków o różnych wysokościach. Uwaga: przykładowe zadanie z rozwiązaniem dotyczy mniejszego kwadratu i mniejszej liczby bloków o czterech różnych wysokościach.


CELOWANIE

W każdej pustej kartce przy brzegu należy umieścić strzałkę wskazującą na diagram z cyframi - skierowaną w kolumnie, w rzędzie lub wzdłuż przekątnych pól. Zwroty wszystkich strzałek powinny być tak dobrane, aby każda cyfra była wskazana przez tyle strzałek, jaka jest wartość tej cyfry.