Twoja wyszukiwarka

AD
NOWE ODKRYCIE W KENII
Wiedza i Życie nr 2/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/1996


Nowe, a zarazem najstarsze hominidy na tle rodowodu człowieka

Rodzina hominidów powiększyła się dzięki kolejnemu odkryciu - jest nim Australopithecus anamensis. Nowy gatunek opisali: Mary Leakey, paleontolog kenijska, i Alan Walker z Pennsylvania State University na podstawie szczątków odnalezionych w latach 1982-1995 na stanowiskach Kanapoi i Allia Bay w północnej Kenii.

Odkryte kości mają zarówno cechy bardzo prymitywne, jak również świadczące o zaawansowaniu ewolucyjnym. Żuchwa i dobrze zachowane zęby wskazują na pokrewieństwo z grupą człekokształtnych małp - keniapiteków, żyjących w miocenie. Gruba warstwa szkliwa zbliża zęby A. anamensis do gatunków Homo. Budowa piszczeli i kolan świadczy o tym, że osobniki te mogły przyjmować postawę stojącą i poruszać się na dwóch kończynach. Jak dotychczas, najstarsze dowody potwierdzające dwunożność hominidów pochodziły z Laetoli w Tanzanii i były późniejsze o około 500 tys. lat. Dwunożność starszego o 200 tys. lat gatunku Ardipithecus ramidus, odkrytego w 1994 roku w Etiopii przez Tima White'a, wywnioskowana została jedynie na podstawie budowy czaszki i nie znalazła potwierdzenia.

A. anamensis żył prawdopodobnie w okresie między A. ramidus a A. afarensis. Pokrewieństwo między tymi trzema gatunkami nie zostało jeszcze rozstrzygnięte i budzi wiele kontrowersji. Zdaniem Yvesa Coppensa, A. anamensis mógłby być przodkiem człowiekowatych. Innego zdania są ci odkrywcy tego gatunku, którzy widzą go raczej w bocznej gałęzi ardipiteków, wywodzących się od wspomnianego A. ramidus. Wiele wskazuje na to, iż australopiteki tworzyły bardzo zróżnicowaną rodzinę, której gatunki żyły jednocześnie, ale tylko jedna gałąź dała początek hominidom.

"Science et Avenir" 584/1995