Twoja wyszukiwarka

JACEK PIECHOTA
PIERWSZA POLSKA...
Wiedza i Życie nr 2/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/1996

Trwają prace nad przygotowaniem pierwszej polskiej encyklopedii multimedialnej, wykorzystującej jako nośnik dysk CD-ROM. Decyzja o wydaniu Encyklopedii multimedialnej PWN jest z jednej strony odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, a z drugiej naturalną drogą rozwoju i wykorzystaniem przez Wydawnictwo Naukowe PWN najnowszych technologii.

Na świecie coraz więcej publikacji sprzedaje się w formie innej niż drukowana, głównie elektronicznej. Dla przykładu, w USA 70% wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych rozchodzi się na dyskach kompaktowych. Jest to związane z ciągle wzrastającymi kosztami papieru, zmianą stylu życia i pracy, możliwościami oferowanymi przez publikacje elektroniczne.

Encyklopedia multimedialna PWN będzie wykorzystywać bazy tekstowe i ilustracyjne A-Z Małej encyklopedii PWN, Encyklopedii popularnej PWN oraz sześciotomowej Nowej encyklopedii powszechnej PWN. Ten materiał zostanie wzbogacony o animacje komputerowe, nagrania dźwiękowe i sekwencje filmowe. W porównaniu z licznymi angielskojęzycznymi encyklopediami multimedialnymi obecnymi na naszym rynku, zawartość merytoryczna powinna w znacznie większym stopniu zaspokoić wymagania polskiego czytelnika. Wynika to z faktu, że tak naprawdę każda encyklopedia uniwersalna jest encyklopedią narodową.

W Encyklopedii multimedialnej PWN na bazę tekstową składać się będzie około 40 tysięcy haseł, z których 20 - 25% to hasła dotyczące wiedzy o Polsce, jej historii, kultury, znanych postaci. Dodatkowo encyklopedia zawierać będzie przeglądowe opracowania na temat wybranych dziedzin. Opracowania te będą uzupełnione o animowaną grafikę, pozwalającą na lepsze zrozumienie omawianych zjawisk. Z kolei wykorzystane nagrania dźwiękowe to odgłosy przyrody, brzmienie instrumentów muzycznych, wymowa wyrazów obcych oraz nazwisk, a także historyczne przemówienia połączone z archiwalnymi materiałami filmowymi.

Autorzy Encyklopedii multimedialnej PWN przywiązują bardzo dużą wagę do jej interakcyjności, tzn. możliwości wyszukiwania i grupowania informacji. Jest to zresztą jedna z najważniejszych zalet publikacji elektronicznych. Encyklopedia będzie zawierać osiem sposobów wyszukiwania informacji, m.in. indeks alfabetyczny, rzeczowy, geograficzny, czasowy, drzewo wiedzy, zaś wszystkie zostaną uzupełnione tzw. wyszukiwaniem logicznym (czyli boolowskim).

Przewiduje się, że Encyklopedia multimedialna PWN pojawi się na rynku jesienią br. Razem z nią ma się ukazać - wydany na dysku CD-ROM - Komputerowy słownik języka polskiego PWN. Jego bazą tekstową będą zbiory trzytomowego Słownika języka polskiego PWN (wydanie nowe) - w sumie około 120 tys. haseł. Użytkownik tego dzieła będzie mógł korzystać z wielu sposobów wyszukiwania i grupowania informacji.

Istotną cechą Komputerowego słownika języka polskiego PWN jest wbudowany algorytm analizy morfologicznej, tj. budowy gramatycznej wyrazów. Pozwoli on przeprowadzać analizę morfologiczną zaznaczonego tekstu w celu wyszukiwania pożądanego hasła. Będzie można wpisać na przykład słowo dżdżu, nie martwiąc się, jak wygląda mianownik tego wyrazu. Słowniki bez tej możliwości wymagają od zainteresowanego przekształcenia konkretnej formy fleksyjnej (dżdżu) na postać hasłową (deszcz). Analiza morfologiczna jest ułatwieniem nie tylko dla użytkownika polskiego, ale i obcojęzycznego, dla którego związki między wieloma naszymi wyrazami nie są oczywiste, jak choćby między słowem tniesz i słowem ciąć.

Komputerowy słownik języka polskiego PWN będzie współpracował z wieloma edytorami tekstu dostępnymi na polskim rynku, początkowo z Wordem oraz Wordem Perfectem. Sukcesywnie będą wprowadzane kolejne uzupełnienia słownika, takie jak tabele odmian wyrazów czy też słownik synonimów.