Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 2/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/1996

Przed miesiącem w Puzelandzie znalazła się porcja zadań z czwartych mistrzostw świata w rozwiązywaniu łamigłówek, poprzedzona krótkim komentarzem i przedstawieniem rezultatów turnieju. Chociaż Rumuni, organizatorzy mistrzostw, potraktowali po macoszemu łamigłówki wymagające logicznego myślenia (stanowiły jedną czwartą wszystkich zadań), to jednak większość z nich była dość oryginalna i ciekawa. Sądzę więc, że zamieszczona dzisiaj druga porcja zadań z mistrzostw będzie nie mniej interesująca od styczniowej. Dla jasności, przy każdej łamigłówce, podane jest rozwiązanie innego zadania tego rodzaju.

Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek, rozlosujemy płyty kompaktowe.

Rozwiązania można nadsyłać w ciągu miesiąca od ukazania się tego numeru, pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 2/96 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek.


SEKWENCJE

Cyfry przy brzegu diagramu oznaczają, z ilu pól czarnych (cyfry u góry i z lewej strony) lub białych (cyfry u dołu i z prawej strony) składa się najdłuższa sekwencja (nieprzerwany ciąg pól) w danym rzędzie lub kolumnie. Zaczernione przy wykorzystaniu tych współrzędnych odpowiednie pola - utworzą rysunek.


NIESPODZIANKI

W niektórych polach diagramu umieszczone są niespodzianki (po jednej w każdym polu). Liczby przy brzegu diagramu wskazują, ile niespodzianek jest w danym rzędzie lub kolumnie. Ponadto każda strzałka wskazuje w kierunku przynajmniej jednej niespodzianki. Oznacz pola z niespodziankami.


WYPUSTKI

Z każdego pola z cyfrą należy wyprowadzić jeden lub kilka odcinków w rzędzie lub/i kolumnie. Odcinki wyprowadzone z danego pola powinny w sumie "objąć" tyle pól, jaka jest wartość cyfry w polu "startowym" (nie licząc tego pola). Żadne dwa odcinki nie mogą objąć tego samego pola i żadne pole (białe, bez cyfry) nie może pozostać nie objęte.


POŁĄCZENIA Z ROGIEM

Każde kółko na diagramie należy połączyć linią ciągłą z odpowiednim krzyżykiem. Każda linia łącząca powinna biec w rzędzie i kolumnie pól (nie na ukos), załamując się raz i tylko raz pod kątem prostym. Linie nie mogą się przecinać ani spotykać na żadnym polu i żadne puste (bez kółka lub krzyżyka) pole nie może pozostać bez przechodzącej przez nie linii łączącej.


DZIELENIE

Diagram należy podzielić wzdłuż oznaczonych linii na części o takim samym kształcie i wielkości. W każdej części powinna się znaleźć jedna i tylko jedna liczba.A, B, C

Diagram należy podzielić wzdłuż oznaczonych linii na części - każda o innym kształcie i wielkości - tak, aby w każdej części znalazło się po jednym i tylko jednym A, B i C.


ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR 10/1995

Wieża. Wygraną zapewniają podziały 1 + 10 i 4 + 7.

Miniszachy. Czarne wygrywają, jeżli białe zaczną wykonując ruch pionkiem b2.

Para par. Liczby A i B to 9 i 40. Par liczb C i D jest siedem (wystarczyło podać jedną): 4 i 5, 16 i 20, 16 i 65, 24 i 25, 36 i 45, 36 i 84 oraz 64 i 80.

Parada par. 400 x 62 = 24800.

Trzy pierwsze. 2, 3, 5.

Dziurawy kwadrat. Rozwiązanie na rysunku.

Piątka. Zwycięstwo zapewnia postawienie krzyżyka na f5 (dalszy przebieg partii uwzględniający najlepsze lub wymuszone ruchy stron: 1.... - e5; 2. f9 - f8; 3. e8 - c6; 4. g6 -...; sytuacja po postawieniu czwartego krzyżyka przedstawiona jest na rysunku; następny krzyżyk, kończący partię przez utworzenie "piątki", znajdzie się na d9 lub i4).

Powiększanie kostek. Długości krawędzi kostek - 2, 2, 4 cm.

Kwartecik. Wybrano kamienie: 0-4, 1-3, 2-6, 4-5 (poprawne jest także rozwiązanie: 0-1, 2-6, 3-5, 4-4, bo 1 nie jest liczbą pierwszą).

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je: Martin Grinc z Lubotina (Słowacja), Bogdan Gutknecht z Bełchatowa i Jerzy Ostrowicz z Twardogóry. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.