Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
PAMIĘTNE DATY - KWIECIEŃ
Wiedza i Życie nr 4/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1996

* 3.04.1953 r. Uruchomiono potężny, jak na owe czasy, komputer stacjonarnyIBM 701, który na wiele lat wyznaczył światowy standard w tej dziedzinie.

* 5.04.1588 r. Urodził się Thomas Hobbes, filozof angielski (zm.1679), który próbował zbudować racjonalny system filozoficzny za pomocągeometrii. Przedstawiciel materializmu mechanistycznego; głosił koncepcjęniezmiennie egoistycznej natury ludzkiej ("człowiek człowiekowi wilkiem").Rzecznik ateizmu.

* 6.04.1928 r. Urodził się James D. Watson, amerykański biochemiki genetyk, który wraz z Francisem H. C. Crickiem opracował model cząsteczkikwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), czyli słynną podwójną helisę.

* 7.04.1943 r. Albert Hofmann zsyntetyzował w Szwajcarii LSD.

* 9.04.1919 r. Urodził się J. Presper Eckert (patrz: artykuł o półwieczukomputera ENIAC- I stał się ENIAC...).

* 11.04.1884 r. Urodził się Otto F. Meyerhof (zm. 1951), niemieckifizjolog i biochemik, który odkrył zależność pomiędzy pochłanianiem tlenua wytwarzaniem kwasu mlekowego w mięśniach.

* 12.04.1961 r. Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek okrążył Ziemięw pojeździe kosmicznym Wostok I.

* 13.04.1909 r. Urodził się Stanisław Marcin Ulam (zm. 1984), absolwentUniwersytetu Lwowskiego, jeden z najwybitniejszych matematyków amerykańskichpochodzenia polskiego, znany m. in. z wybitnego wkładu w obliczenia niezbędnedo konstrukcji bomby wodorowej. Podstawowe prace teoretyczne Ulama dotyczyłytopologii, analizy funkcjonalnej i fizyki matematycznej.

* 14.04.1629 r. Urodził się Christiaan Huygens, fizyk i astronomholenderski (zm. 1695), prekursor falowej teorii światła. Był synem wybitnegopoety, Constantijna Huygensa.

* 15.04.1452 r. Urodził się Leonardo da Vinci (zm. 1519), włoskiuczony i artysta.

* 15.04.1707 r. Urodził się Leonhard Euler (zm. 1783), Szwajcar,jeden z najwybitniejszych matematyków wszechczasów, a także wielki fizyki astronom. Opublikował blisko 900 prac naukowych, w tym około 500 dotyczącychpraktycznie wszystkich znanych wówczas dziedzin matematyki.

* 15.04.1809 r. Urodził się Hermann Günther Grassmann (zm. 1877),niemiecki uczony o niesłychanej wszechstronności zainteresowań badawczych- matematyk, fizyk i... filolog. Jest uważany za twórcę rachunku wektorowegoi tensorowego. Znany też jako autor prawa Grassmanna w językoznawstwie.Autor niemieckiego przekładu Rigwedy. Twórca słynnych trzech praw fizycznych,dotyczących składania barw.

* 16.04.1894 r. Urodził się Jerzy Spława-Neyman (zm. 1981), amerykańskimatematyk pochodzenia polskiego, jeden z twórców nowoczesnej statystykimatematycznej i teorii prawdopodobieństwa.

* 18.04.1955 r. Zmarł Albert Einstein (ur. 1879), jeden z największychuczonych naszych czasów, twórca szczególnej i ogólnej teorii względności.

* 19.04.1912 r. Urodził się Glenn T. Seaborg, amerykański fizyki chemik. Współodkrywca 10 pierwiastków transuranowych. Należał do grupyfizyków pracujących nad bombą atomową.

* 20.04.1889 r. Urodził się Paul Kerrer (zm. 1971), szwajcarskichemik organik, który określił budowę i zsyntetyzował witaminy A, E i B2.

* 20.04.1932 r. Zmarł Giuseppe Peano (ur. 1858), włoski matematyki logik. Uważany za jednego z prekursorów teorii mnogości. Nazywany "ojcemwłoskiej szkoły matematycznej". W latach 1903 - 1904 stworzył niemalzapomniany już sztuczny język międzynarodowy o nazwie interlingua.

* 22.04.1724 r. Urodził się filozof niemiecki, Immanuel Kant (zm.1804), twórca krytycyzmu teoriopoznawczego i idealizmu transcendentalnego.

* 22.04.1858 r. Urodził się Max Karl Planck (zm. 1947), fizyk niemiecki,twórca podstaw klasycznej teorii kwantowej. Wprowadził pojęcie kwantu energii.

* 25.04.1900 r. Urodził się Wolfgang Pauli (zm. 1958), fizyk szwajcarski,autor fundamentalnych prac z mechaniki kwantowej i kwantowej teorii pól.Przewidział istnienie neutrina.

* 27.04.1521 r. Zmarł na Filipinach Ferdynand Magellan (Magelhaes),wielki żeglarz portugalski w służbie hiszpańskiej, który w latach 1519-1521kierował pierwszą wyprawą dookoła świata; udowodnił kulistość Ziemi.

* 28.04.1906 r. Urodził się Kurt Goedel, logik i matematyk austriacki(zm. 1978), którego słynne twierdzenie o niezupełności (zawsze istniejezdanie, którego prawdziwości w drodze dedukcyjnej nie da się ani udowodnić,ani obalić) wstrząsnęło podstawami matematyki i jest uważane za jedno znajwiększych odkryć XX wieku.

* 29.04.1854 r. Urodził się Henri Poincaré (zm. 1912), twórca topologii(dziedzina geometrii, badająca te twory geometryczne i ich własności, którenie zmieniają się przy przekształceniach ciągłych).

* 29.04.1913 r. Gideon Sindback opatentował zamek błyskawiczny,popularny "suwak".

* 30.04.1777 r. Urodził się Carl Friedrich Gauss, princeps mathematicorum("książę matematyków"), wielki uczony niemiecki - matematyk, fizyk,astronom i geodeta (zm. 1855).

* 30.04.1897 r. Sir Joseph J. Thomson (1856-1940), fizyk angielski,twórca podstaw nauki o budowie materii i strukturze elektryczności doniósło odkryciu elektronu.

* 30.04.1916 r. Urodził się Claude Elwood Shannon, amerykański matematyk,twórca teorii informacji.

Połączenia z innymi odcinkami:
numer 5/1996
numer 6/1996
numer 7/1996
numer 8/1996
numer 9/1996
numer 10/1996
numer 11/1996
numer 12/1996