Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 4/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1996

Nie od dziś widać, że wiedza - ta ogólna, poza własną satysfakcją "nikomuniepotrzebna i do niczego nie służąca" - nie jest w modzie. Umiećwymienić koło w samochodzie, napisać jakiś tekst na komputerze, zreperowaćżelazko - o, to jest w cenie. Mieć jakiś formalny papierek, najlepiej upoważniającydo zajmowania dobrej posady - także. Znać prawdziwe nazwisko Woltera, wiedziećco to supernowa, ilu królów Francji miało na imię Ludwik - jeśli się niemusi, po licho to komu?

Otóż my, w redakcji, jesteśmy dokładnie innego zdania. Ową "zbędną",nieprzeliczalną bezpośrednio na złotówki lub dolary wiedzę, cenimy sobieniezmiernie; w końcu, właśnie jej popularyzacją się zajmujemy... I mówiąckrótko, mamy zdecydowanie dość otaczającej nas ignorancji i głupoty, agresywneji zadowolonej z siebie, rozpychającej się łokciami nawet do najwyższychstanowisk...

Jesteśmy przekonani, że myślących podobnie jak my jest wielu. I dlatego,wierzymy, że liczni nasi Czytelnicy zechcą wziąć udział w zabawie snobistycznej(tak, tak - nie należy się tego wstydzić!) i przynoszącej - poza satysfakcją!- trudne dziś do oszacowania profity. Przy okazji pragniemy sprawdzić,z jaką uwagą jesteśmy przez Państwa czytani i nagrodzić naszych najwierniejszychprzyjaciół. Tak więc proponujemy Państwu "pismoturniej" (są teleturnieje,więc dlaczego się Państwo żachnęli?) albo po prostu... konkurs, o następującychregułach:

 1. Co miesiąc opublikujemy 10 (dziesięć) trudnych, wymagającycherudycyjnej wiedzy pytań. Każdemu pytaniu będą towarzyszyć cztery odpowiedzi,ale tylko jedna z nich będzie prawdziwa. Uwaga: odpowiedzi na co najmniejpołowę z tych pytań znajdą Państwo (niekoniecznie bezpośrednio) w poprzednimroczniku "Wiedzy i Życia".

 2. Państwo - znalazłszy odpowiedzi na wszystkie lub na dowolną liczbęz tych pytań - nadeślą nam rozwiązanie całego testu albo tylko jego części,wypełniając specjalny, drukowany co miesiąc, kupon konkursowy. Na kuponienależy też koniecznie podać, we wskazanym miejscu, swoje imię, nazwiskoi dokładny adres, a następnie wyciąć go, nakleić na kartkę pocztową i wysłaćpod adres redakcji w ciągu miesiąca od ukazania się tego numeru "WiŻ".

 3. My niezwłocznie wprowadzimy te odpowiedzi oraz Państwa dane doredakcyjnego komputera, który będzie sumował (co miesiąc) liczbę poprawnychodpowiedzi każdego z uczestników.

 4. Kto pierwszy (może to być kilka osób jednocześnie) osiągnie łącznie50 punktów, czyli poprawnie odpowie na 50 pytań (każde pytanie może zatemprzynieść dokładnie 1 punkt) otrzyma od nas:

  • tytuł erudyty I stopnia,potwierdzony stosownym dyplomem;

  • prawo do przeczytania komunikatu otym na łamach pisma;

  • nagrodę, o której w tej chwili możemy tyle tylkopowiedzieć, że będzie niespodzianką - a będziemy się starać, by "było siępo co schylić".

 5. Co miesiąc będziemy ponadto publikowali listę uczestników naszejzabawy, zajmujących w bieżącym rankingu pierwszych 10 miejsc; a więc sława,sława i jeszcze raz sława...

 6. Wreszcie, erudyci I stopnia będą mogli w kolejnej turze konkursu(jeśli, naturalnie, zechcą go Państwo zaakceptować) walczyć o tytuł erudytyII stopnia (i następne tytuły, ale wszystko w swoim czasie...).

Tyle formalności. A oto nasz pierwszy zestaw pytań.

PYTANIA KONKURSOWE

 1. Drzewa lawowe to:
  1. rezultat oblepienia stojącego drzewa przez spływającą lawę, spotykanyna Hawajach;
  2. rodzaj grafów (pojęcie matematyczne);
  3. gatunek roślin podwodnych, spotykany u wybrzeży Brazylii;
  4. pewien typ wykresu drogi cząstki elementarnej w komorze Wilsona.
 2. Rutherfordem nazwano - na cześć wielkiego fizyka angielskiego- "wyprodukowany" w 1994 roku w Darmstadt pierwiastek o masie atomowej269 i liczbie atomowej...
  1. 99;
  2. 104;
  3. 110;
  4. 112.
 3. Deterenty to:

  1. substancje chemiczne, ułatwiające rozpuszczanie tłuszczów;

  2. wyznaczniki równań całkowych drugiego rzędu;

  3. rodzaj wskaźników topograficznych, używanych w mapach wojskowych;

  4. substancje, dzięki którym drzewa stają się niesmaczne lub wręcz toksyczne,co w pewnej mierze zapewnia im ochronę przed owadami i zwierzętami.

 4. Które z poniższych zdań jest fałszywe:

  1. Tytan jest satelitą Saturna;

  2. średnica Tytana wynosi około 5150 km;

  3. atmosfera Tytana składa się w 97% z metanu;

  4. Tytan jest większy od Merkurego.

 5. "Kocie Oko" to...

  1. imię wodza Indian Tuscarora, który w 1714 roku rozgromił Anglików wbitwie pod Valley Forge;

  2. nazwa wodospadu w Argentynie, drugiego co do wielkości w Ameryce Południowej;

  3. inna nazwa anhydrytu;

  4. inna nazwa mgławicy NGC 6543.

 6. Warszawskie ZOO szczyci się jedyną w Europie rozmnażającą sięparą wargaczy. Wargacze zaś, to...

  1. gatunek niedźwiedzi;

  2. gatunek węży;

  3. gatunek małych, polnych, azjatyckich ssaków roślinożernych;

  4. gatunek ryb tropikalnych.

 7. Według amerykańskich astronomów z Narodowego Obserwatorium Astronomicznego(NRAO) w centrum naszej Galaktyki znajduje się m.in. gaz rozweselający,czyli...

  1. nadtlenek litu;

  2. podtlenek azotu;

  3. podchloryn potasu;

  4. wodorotlenek sodu.

 8. W dawnej polszczyźnie słowo snecha oznaczało...

  1. wiedźmę;

  2. spadek;

  3. teściową;

  4. synową.

 9. Na mocy słynnego edyktu wormackiego z 26 maja 1521 roku, podpisanegoprzez cesarza rzymsko-niemieckiego Karola V...

  1. Luter i jego zwolennicy zostali wyjęci spod prawa;

  2. Luter został ogłoszony patronem Niemiec;

  3. Lutrowi nadano tytuł szlachecki;

  4. wszyscy luteranie zostali wcieleni do wojska.

 10. John Nash z Princeton, John C. Harsanyi z Berkeley i ReinhardSelten z Bonn, to...

  1. słynni fizycy, odkrywcy piątego kwarka;

  2. laureaci Nobla w dziedzinie ekonomii, specjaliści w teorii gier;

  3. współcześni poeci, uczniowie Czesława Miłosza;

  4. wielcy genetycy, którzy uzyskali ogromne sukcesy w tworzeniu "mapy genowej"człowieka.

Połączenia z innymi odcinkami konkursu:
numer 5/1996
numer 6/1996
numer 7/1996
numer 8/1996
numer 9/1996
numer 10/1996
numer 11/1996
numer 12/1996