Twoja wyszukiwarka

JAROSŁAW WŁODARCZYK
HOMO GALACTICUS
Wiedza i Życie nr 4/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1996

Trudno oprzeć się wrażeniu, iż pewne istotne, a wciąż nie rozwiązane problemy dotyczące miejsca człowieka w kosmosie powracają falami, których przyczyna nie zawsze jest jasna, rola zaś przypadku - niewykluczona. Jak bowiem wytłumaczyć, że pod koniec XX wieku znów sporo mówi się w mediach o poszukiwaniach życia inteligentnego poza Ziemią (program SETI, od ang. Search for ExtraTerrestrial Intelligence) i jednocześnie pojawiają się doniesienia o pierwszych potwierdzonych odkryciach planet krążących wokół innych gwiazd. W Polsce ostatni przypływ zainteresowania tą tematyką pojawił się, o ile dobrze pamiętam, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych naszego stulecia.

Na szczęście, w połowie lat dziewięćdziesiątych polski czytelnik ma po co sięgnąć, by wyrobić sobie ogólny pogląd na to, co dzieje się z programem SETI i czym może się on dla nas - mieszkańców zwyczajnej planety obiegającej dość pospolitą gwiazdę należącą do jednej z miliardów galaktyk zapełniających Wszechświat - skończyć. Ot, wystarczy sobie przypomnieć cykl artykułów w "Wiedzy i Życiu" na ten temat (numery 7/1992, 4/1993, 2/1994 i 5/1995), czy sięgnąć po wydaną w ubiegłym roku w serii "Na ścieżkach nauki"książkę Franka Drake'a i Davy Sobel Czy jest tam kto? Nauka w poszukiwaniu cywilizacji pozaziemskich. Doskonałym uzupełnieniem tych pozycji jest najnowsza książka Mieczysława Subotowicza.

W poszukiwaniu życia rozumnego we Wszechświecie to kopalnia wiadomości o astronomicznych, biologicznych, socjologicznych, technicznych i Bóg wie jakich jeszcze aspektach SETI. Znaleźć w niej można również najnowszą, szczegółową historię poszukiwań sygnałów od cywilizacji pozaziemskich oraz dwa rozdziały poświęcone problematyce podróży międzygwiazdowych i statkom kosmicznym. Materiał jest podany na poziomie, który nie powinien sprawiać kłopotów z odbiorem książki wszystkim zainteresowanym naukami przyrodniczymi, a zwłaszcza astronomią i fizyką. Trzeba również dodać, że autor, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak rzadko kto ma prawo do występowania w roli eksperta w tej dziedzinie. Mieczysław Subotowicz bowiem jest Członkiem Komisji SETI Międzynarodowej Akademii Astronautycznej w Paryżu i konsultantem Komisji Bioastronomii i Poszukiwania Życia Pozaziemskiego Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Mamy zatem w języku polskim drugą (po wspomnianej książce Drake'a i Sobel) pozycję, która kompetentnie i obszernie przedstawia stan naszej wiedzy i badań dotyczących tak istotnej dla ludzkości sprawy. Wypada się cieszyć, choć radość byłaby zapewne jeszcze większa, gdyby na tym się nie skończyło. Podobno od wielu lat w wydawnictwie Wiedza Powszechna leży, czekając na druk, książka Zbigniewa Dworaka, Zbigniewa Sołtysa i Zbigniewa Paprotnego pt. Milczenie Wszechświata...

Mieczysław Subotowicz: W poszukiwaniu życia rozumnego we Wszechświecie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995, s. 296.