Twoja wyszukiwarka

MAREK GRANICZNY
POLSKA Z ORBITY
Wiedza i Życie nr 4/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1996

Atlas zdjęć satelitarnych Polski autorstwa Andrzeja Ciołkosza i Marka Ostrowskiego wydany w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) przez oficynę SCI- ART w roku 1995 jest pierwszą tego rodzaju publikacją w naszym kraju, a także jedną z niewielu w Europie. W atlasie wykorzystano zdjęcia, wykonane przez amerykańskiego satelitę Landsat w latach 1975 - 1984, oraz zdjęcia lotnicze, wyjątkowej zresztą urody, na których obiekty i krajobrazy widoczne na obrazach satelitarnych pokazano w znacznie powiększonej skali.

Ogólną koncepcję atlasu należy uznać za udaną. Obejmuje ona: krótki wstęp, opis techniki wykonywania zdjęć satelitarnych wraz z przykładami różnych systemów, klucz rozpoznawczy obiektów widocznych na zdjęciach satelitarnych i schemat pokrycia obszaru Polski zdjęciami satelitarnymi w rozbiciu na 29 segmentów. Zasadnicza część atlasu prezentuje poszczególne segmenty w następującym układzie: zdjęcie satelitarne, krótka charakterystyka terenu przedstawionego na zdjęciu, mapa topograficzna oraz przykłady zdjęć lotniczych.

W posługiwaniu się atlasem pomagają umieszczone na kolejnych stronach zdjęcia satelitarne i odnośne mapy terenu, sprowadzone do tej samej skali 1:600 000. Ułatwia to w znakomity sposób czytelnikowi samodzielną analizę zdjęć, stanowiąc równocześnie doskonały samouczek fotointerpretacji.

Trochę szkoda, że w atlasie wydanym pod koniec lat dziewięćdziesiątych zawarto materiały satelitarne Landsat MSS z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, prezentujące obraz kraju odbiegający w znacznym stopniu od sytuacji bieżącej, zwłaszcza na terenach intensywnej industrializacji oraz w rejonach większych aglomeracji. Bardziej adekwatne byłoby wykorzystanie w tym celu aktualnych zdjęć systemu Landsat TM. Można było również uniknąć niektórych powtórzeń w komentarzu do zdjęć częściowo pokrywających się ze sobą, wykorzystując te miejsca do opisu innych, ciekawych informacji.

Miejmy nadzieję, że omawiana publikacja, otworzy drogę następnym wydawnictwom, które uwzględnią nowy materiał teledetekcyjny.

Andrzej Ciołkosz, Marek Ostrowski: Atlas zdjęć satelitarnych Polski. SCI - ART, Warszawa 1995, s. 130.