Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 5/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 5/1996

Reguły konkursu

1. Co miesiąc publikujemy dziesięć trudnych erudycyjnych pytań. Każde z nich ma cztery warianty odpowiedzi; tylko jedna z nich jest prawdziwa. Uwaga: odpowiedzi na co najmniej połowę z tych pytań znajdą Państwo (niekoniecznie dosłowną) w poprzednim roczniku "Wiedzy i Życia".

2. Rozwiązanie testu lub dowolnej jego części - znaczy to, że nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania - prosimy przesłać do redakcji (wyłącznie na kartce pocztowej), zaznaczając właściwą odpowiedź na załączonym kuponie, który należy po wypełnieniu nakleić na kartkę. Jeśli - na przykład - właściwą odpowiedź na pytanie 3 stanowi wariant b, to stawiamy krzyżyk na przecięciu odpowiedniej kolumny (b) i wiersza (3). Na kuponie należy koniecznie podać swoje imię, nazwisko, wiek i dokładny adres.

3. Otrzymawszy taką kartkę niezwłocznie wprowadzimy te dane do komputera redakcyjnego, który będzie sumował (co miesiąc) liczbę poprawnych odpowiedzi każdego uczestnika.

4. Kto pierwszy (może to być kilka osób jednocześnie) osiągnie łącznie 50 punktów, czyli poprawnie odpowie na 50 pytań (każde pytanie może zatem przynieść dokładnie 1 punkt) otrzyma od Redakcji: a) tytuł erudyty I stopnia, potwierdzony stosownym dyplomem; b) prawo do obejrzenia komunikatu o tym na łamach pisma; c) nagrodę, o której w tej chwili możemy tyle tylko powiedzieć, że będzie niespodzianką - a będziemy się starać, by "było się po co schylić".

5. Co miesiąc będziemy ponadto publikowali listę uczestników naszej zabawy, zajmujących w bieżącym rankingu pierwszych 10 miejsc; a więc sława, sława i jeszcze raz sława...

6. Erudyci I stopnia będą mogli w następnej turze konkursu (jeśli, naturalnie, zechcą go Państwo zaakceptować) walczyć o tytuł erudyty II stopnia (i następnych, ale wszystko w swoim czasie...).

A oto nasze kolejne pytania.

PYTANIA KONKURSOWE

 1. Wyjątkowa odporność krokodyli na brak tlenu wiąże się z:

  • budową ich hemoglobiny;

  • budową ich łuski;

  • rozmiarami płuc;

  • Wielkością ich ogona.

 2. Piękniczki, to...

  • drobnoustroje, pasożytujące we krwi muszki drosophila;

  • azjatyckie drapieżne ślimaki;

  • gatunek ryb z Amazonii, którego wszystkie osobniki są płci żeńskiej;

  • drobne naczynka krwionośne na nosie.

 3. Liczba Habera charakteryzuje...

  • stopień zanieczyszczenia powietrza związkami siarki;

  • szybkość wymierania populacji w warunkach braku żywności;

  • toksyczność trucizn, wnikających do organizmu przez drogi oddechowe;

  • liczbę liczb pierwszych w danym przedziale.

 4. Amerykańska sonda kosmiczna Clementine miała awarię spowodowaną:

  • kolizją z meteorytem;

  • błędem w oprogramowaniu komputera;

  • eksplozją baterii słonecznych;

  • uszkodzeniem systemu łączności z Ziemią.

 5. Kortykoliberyna, to...

  • rodzaj XVI-wiecznego działa fortecznego;

  • barwnik odpowiedzialny za kolor sierści u psów;

  • substancja chemiczna, zidentyfikowana niedawno jako używana przez Lukrecję Borgię;

  • hormon, którego wzrost poziomu we krwi u brzemiennej kobiety zapowiada przedwczesny poród.

 6. Najstarsze znane dotychczas ślady stóp dwunożnych istot człowiekowatych odnaleziono w Laetoli w Tanzanii w roku...

  • 1953;

  • 1977;

  • 1986;

  • 1991.

 7. Rok 1995 był ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Rokiem Narodów Zjednoczonych na rzecz...

  • swobód obywatelskich;

  • tolerancji;

  • Piotra Czajkowskiego;

  • ludów kolorowych.

 8. Deuteranopia, to...

  • miasto w starożytnej Grecji, miejsce narodzin filozofa Antisamosa;

  • inaczej dwunożność;

  • nazwa wady wzroku, którą miał słynny chemik John Dalton;

  • jedna z planetoid.

 9. Astragale, to...

  • wykresy, używane przez mędrców babilońskich do przepowiadania przyszłości;

  • egipskie kostki do gry, robione ze śródstopia kóz;

  • najmniejsze meteoryty, o średnicy poniżej 0.01 cm;

  • chaldejskie budowle kultowe.

 10. "Jekfa gelas ande luma te kinel grasten" to zdanie w języku:

  • estońskim;

  • duńskim;

  • Urdu;

  • Roma (cygańskim).

Połączenia z innymi odcinkami konkursu:
numer 4/1996
numer 6/1996
numer 7/1996
numer 8/1996
numer 9/1996
numer 10/1996
numer 11/1996
numer 12/1996