Twoja wyszukiwarka

W. ZAWADOWSKI
O RADIOLOGII LEKARSKIEJ
Wiedza i Życie nr 7/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1996

Lipiec 1966 rok

Na ziemiach polskich pierwsze zdjęcie rentgenowskie zostało wykonane w Krakowie - w lutym 1896 r. Było to zdjęcie łokcia, na podstawie którego prof. Wszechnicy Jagiellońskiej Obaliński rozpoznał zwichnięcie. A więc nie było to próbne zdjęcie zdrowej ręki, lecz zdjęcie w przypadku poważnego urazu kończyny górnej.

Na miesiąc luty 1896 roku przypada więc początek radiologii lekarskiej w Polsce. Zrazu były to indywidualne poczynania poszczególnych lekarzy, przy pomocy fizyków, torujące powoli drogi systematycznemu posługiwaniu się nowo odkrytymi promieniami w medycynie. W latach 1910-12 już w wielu ośrodkach, takich jak Warszawa, Kraków, Lwów, istniały w pojedynczych szpitalach pierwsze bardzo skromnie wyposażone pracownie rentgenowskie pod kierunkiem lekarzy samouków, powoli gromadzące doświadczenia w zakresie rodzącej się nowej gałęzi nauk lekarskich.(...)

Olbrzymie postępy w aparaturze i technice badania rentgenowskiego sprawiły, że diagnostyka rentgenowska obejmuje obecnie już bez wyjątku wszystkie narządy, układy i części organizmu człowieka.(...)

Powstała oddzielna obecnie dyscyplina radioterapii (rentgenoterapia, curieterapia, radioterapia nuklearna). Z diagnostyki rentgenowskiej wydzieliła się już neuroradiologia, radiodiagnostyka i radioterapia pediatryczna. Zarysowują się też inne, coraz bardziej samodzielne kierunki, jak gastrologiczny, pneumonologiczny, kardiologiczny.(...)

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły rozszerzenie zasięgu radiologii dzięki wyzyskaniu innych niż promienie rentgenowskie promieniowań, mianowicie promieniowań pochodzenia jądrowego (gamma, beta). Tymi promieniowaniami posługuje się nowy dział radiologii, tzw. medycyna nuklearna, która znalazła szerokie zastosowania kliniczne zarówno w diagnostyce, jak i w terapii.

Wykorzystanie zdobyczy nowoczesnej elektroniki i densigrafii dało początek nowej radiologicznej metodzie badawczej w dziedzinie rozpoznawania chorób narządu oddechowego i krążenia. Jest ona znana pod nazwą fluorospirografii i fluoroangiografii.(...)