Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 7/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1996

Reguły konkursu

1. Co miesiąc publikujemy dziesięć trudnych erudycyjnych pytań. Każde z nich ma cztery warianty odpowiedzi; tylko jedna z nich jest prawdziwa. Uwaga: odpowiedzi na co najmniej połowę z tych pytań znajdą Państwo (niekoniecznie dosłowne) w poprzednim roczniku "Wiedzy i Życia".

2. Rozwiązanie testu lub dowolnej jego części - znaczy to, że nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania - prosimy przesłać do Redakcji (wyłącznie na kartce pocztowej), zaznaczając właściwą odpowiedź na załączonym kuponie, który należy po wypełnieniu nakleić na kartkę. Jeśli - na przykład - właściwą odpowiedź na pytanie 3 stanowi wariant b, to stawiamy krzyżyk na przecięciu odpowiedniej kolumny (b) i wiersza (3). Na kuponie należy koniecznie podać swoje imię, nazwisko, wiek i dokładny adres.

3. Otrzymawszy taką kartkę niezwłocznie wprowadzimy te dane do komputera redakcyjnego, który będzie sumował (co miesiąc) liczbę poprawnych odpowiedzi każdego uczestnika.

4. Kto pierwszy (może to być kilka osób jednocześnie) osiągnie łącznie 50 punktów, czyli poprawnie odpowie na 50 pytań (każde pytanie może zatem przynieść dokładnie 1 punkt) otrzyma od Redakcji: a) tytuł erudyty I stopnia, potwierdzony stosownym dyplomem; b) prawo do obejrzenia komunikatu o tym na łamach pisma; c) nagrodę, o której w tej chwili możemy tyle tylko powiedzieć, że będzie niespodzianką - a będziemy się starać, by "było się po co schylić".

5. Co miesiąc będziemy ponadto publikowali listę uczestników naszej zabawy, zajmujących w bieżącym rankingu pierwszych 10 miejsc; a więc sława, sława i jeszcze raz sława...

6. Erudyci I stopnia będą mogli w następnej turze konkursu (jeśli, naturalnie, zechcą go Państwo zaakceptować) walczyć o tytuł erudyty II stopnia (i następnych, ale wszystko w swoim czasie...).

A oto nasze kolejne pytania.

PYTANIA KONKURSOWE

1. Przeciętna temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi w roku 1990 wynosiła - w skali globu - 15.47oC. A w roku 1950...

a) 12.51oC;

b) 13.87oC;

c) 14.86oC;

d) 15.32oC.

2. Tunica proprior pallio est - to łacińskie
powiedzenie kojarzy się z tytułem:

a) Trinumus;

b) Asinaria;

c) Truculentus;

d) Mercator.

3. Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli
- tak się zaczyna jeden z wierszy:

a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;

b) Juliusza Słowackiego;

c) Cypriana Kamila Norwida;

d) Czesława Miłosza.

4. Diamid kwasu węglowego czyli inaczej
karbamid to...

a) ważny składnik pewnego rodzaju prochu strzelniczego;

b) bardzo twardy kryształ;

c) pierwszy w historii związek naturalny
otrzymany w wyniku przemiany substancji nieorganicznych;

d) lek nasercowy.

5. Scipione del Ferro i Antonio del Fioro
popisywali się publicznie umiejętnością...

a) rozwiązywania równań trzeciego stopnia;

b) kucia mieczy;

c) tresury zwierząt;

d) produkcji fałszywego złota.

6. Które z poniższych zdań jest prawdziwe:

a) W roku 1954 Anglik - później uszlachcony - Christopher Cockerell, zaprojektował poduszkowiec.

b) W roku 1954 Francuz, hrabia Christopher
de Cocquerelle, zaprojektował poduszkowiec.

c) W roku 1949 Anglik, III markiz Christopher Cockerell, zaprojektował swój pierwszy śmigłowiec.

d) W roku 1947 Francuz, Christopher
de Cocquerelle, zaprojektował słynny batyskaf.

7. Ignam, czyli inaczej jams, to:

a) minerał występujący w Ameryce Południowej;

b) pnąca roślina zielna;

c) niewielka jaszczurka azjatycka;

d) średniej rangi kapłan w starożytnym Egipcie.

8. Nadawane co dwa lata przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne odznaczenie honorowe za popularyzację wiedzy, to...

a) medal im. Kopernika;

b) medal im. W. Zonna;

c) medal im. Heweliusza;

d) Magnum Trophaeum Astronomicum.

9. Które z tych zdań jest fałszywe:

a) Dysproz i holm to metale z grupy lantanowców.

b) Holm odkryto w roku 1861.

c) Dysproz odkryto w roku 1886.

d) Tylko jeden izotop holmu jest stabilny.

10. Ocieplanie się Prądu Kalifornijskiego...

a) jest zjawiskiem znanym "od zawsze";

b) trwa od ponad 150 lat;

c) rozpoczęło się na początku lat pięćdziesiątych naszego stulecia;

d) trwa od zaledwie 15 lat.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃKONKURSOWYCHZ NUMERU 4/96

1.a - drzewa lawowe to rezultat oblepienia stojącego drzewa przez spływającą lawę, spotykany na Hawajach;

2.c - Rutherfordem nazwano pierwiastek o liczbie atomowej 110;

3.d - deterenty (nie było pomyłki, sporo osób dało się na to nabrać!) to substancje, dzięki którym drzewa stają się niesmaczne lub wręcz toksyczne, co w pewnej mierze zapewnia im ochronę przed owadami i zwierzętami;

4.c - informacja o tym, że atmosfera Tytana - satelity Saturna - składa się w 97% z metanu, jest fałszywa;

5.d - "Kocie oko" to nie minerał, a inna nazwa mgławicy NGC 6543;

6.a - wargacze to gatunek niedźwiedzi;

7.b - gaz rozweselający to podtlenek azotu, to było łatwe pytanie;

8.d - słowo "snecha" w dawnej polszczyźnie oznaczało synową;

9.a - na mocy edyktu wormackiego z 26 maja 1521 roku Luter i jego zwolennicy zostali wyjęci spod prawa;

10. b - Nash, Harsanyi i Selten to laureaci Nagrody Nobla z ekonomii, specjaliści w teorii gier.

Nasz konkurs przypadł Państwu do gustu, o czym świadczy około 2000 nadesłanych odpowiedzi, w znakomitej większości poprawnych. Jednakże nadchodziły one tak długo, że spowodowało to pewne kłopoty z wprowadzaniem ich do komputera; zresztą, wydaje się i merytorycznie słuszne ograniczenie czasu wertowania źródeł. Tak więc, poczynając od niniejszego odcinka konkursu, umawiamy się: rozpatrujemy tylko te rozwiązania, które zostaną wysłane do końca miesiąca, w którym ukazał się odpowiedni numer "Wiedzy i Życia".

Uprzejmie Państwa również prosimy o wyraźne pisanie (najlepiej drukowanymi literami, każda litera w oddzielnej kratce; prosimy zwrócić uwagę na drobne zmiany w kuponie!). Mamy w archiwum kilkanaście kartek z nierozszyfrowywalnymi nazwiskami nadawców lub ich adresami. Przykro nam, ale te kartki nie są brane pod uwagę - jak również nie są brane pod uwagę kartki... puste; sygnalizujemy, że używają Państwo do przytwierdzenia kuponu niekiedy bardzo zawodnych klejów. Prosimy zwrócić na to szczególną uwagę!

Połączenia z innymi odcinkami konkursu:
numer 4/1996
numer 5/1996
numer 6/1996
numer 8/1996
numer 9/1996
numer 10/1996
numer 11/1996
numer 12/1996