Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 8/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1996

Reguły konkursu

1. Co miesiąc publikujemy dziesięć trudnych erudycyjnych pytań. Każde z nich ma cztery warianty odpowiedzi; tylko jedna z nich jest prawdziwa. Uwaga: odpowiedzi na co najmniej połowę z tych pytań znajdą Państwo (niekoniecznie dosłowne) w poprzednim roczniku "Wiedzy i Życia".

2. Rozwiązanie testu lub dowolnej jego części - znaczy to, że nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania - prosimy przesłać do Redakcji (wyłącznie na kartce pocztowej), zaznaczając właściwą odpowiedź na załączonym kuponie, który należy po wypełnieniu nakleić na kartkę. Jeśli - na przykład - właściwą odpowiedź na pytanie 3 stanowi wariant b, to stawiamy krzyżyk na przecięciu odpowiedniej kolumny (b) i wiersza (3). Na kuponie należy koniecznie podać swoje imię, nazwisko, wiek i dokładny adres.

3. Otrzymawszy taką kartkę niezwłocznie wprowadzimy te dane do komputera redakcyjnego, który będzie sumował (co miesiąc) liczbę poprawnych odpowiedzi każdego uczestnika.

4. Kto pierwszy (może to być kilka osób jednocześnie) osiągnie łącznie 50 punktów, czyli poprawnie odpowie na 50 pytań (każde pytanie może zatem przynieść dokładnie 1 punkt) otrzyma od Redakcji: a) tytuł erudyty I stopnia, potwierdzony stosownym dyplomem; b) prawo do obejrzenia komunikatu o tym na łamach pisma; c) nagrodę, o której w tej chwili możemy tyle tylko powiedzieć, że będzie niespodzianką - a będziemy się starać, by "było się po co schylić".

5. Co miesiąc będziemy ponadto publikowali listę uczestników naszej zabawy, zajmujących w bieżącym rankingu pierwszych 10 miejsc; a więc sława, sława i jeszcze raz sława...

6. Erudyci I stopnia będą mogli w następnej turze konkursu (jeśli, naturalnie, zechcą go Państwo zaakceptować) walczyć o tytuł erudyty II stopnia (i następnych, ale wszystko w swoim czasie...).

A oto nasze kolejne pytania.

PYTANIA KONKURSOWE

1. Gabriel Mouton, wikariusz kościoła św. Pawła w Lyonie we Francji, przedstawił w 1670 roku...

a) pierwszą propozycję wprowadzeniasystemu metrycznego;

b) pierwszy znany schematkonstrukcji silnika parowego;

c) zasady klasyfikacji związków chemicznych;

d) hipotezę, że V postulat Euklidesa jestniezależny od pozostałych, potwierdzonąpóźniej przez Łobaczewskiego, Bolyaia i Gaussa.

2. Laureatem dorocznej nagrody Fundacji NaukiPolskiej za rok 1995 w dziedzinie nauk technicznych został:

a) prof. Adam Sobiczewski;

b) prof. Maksymilian Pluta;

c) prof. Stanisław Konturek;

d) prof. Władysław Kunicki.

3. Peg, to...

a) kwazar w gwiazdozbiorze Pegaza;

b) wojskowy sztuczny satelita francuski;

c) gwiazda, przypominająca nieco Słońce;

d) najodleglejszy od naszego systemu pulsar.

4. Pierwszą gazetą - wydawnictwem codziennym,służącym regularnemu rozpowszechnianiuwiadomości - była publikacja pod tytułem:

a) "Acta Diurna";

b) "Mercurius Gallobelgicus";

c) "Nieuwe Tijdingen";

d) "Avisa Relation oder Zeitung".

5. Ojciec pierwowzoru Alicji w krainie czarów był...

a) leksykografem, dziekanem oksfordzkiegoChrist Church;

b) matematykiem, profesorem w Cambridge;

c) biologiem, wykładowcą w Eton;

d) pastorem anglikańskim, dziekanem Canterbury.

6. Zdaniem uczonego japońskiego, Igarashiego,badanie stężenia radonu w wodzie może byćpomocne w:

a) przepowiadaniu trzęsień Ziemi;

b) planowaniu połowów ryb;

c) prognozowaniu huraganów i tsunami;

d) ustaleniu wieku Ziemi.

7. Liposomy to:

a) bezpostaciowe jednolite plamki tłuszczu;

b) siatkowate twory mineralne;

c) małe pęcherzyki, otoczonebłoną tłuszczową;

d) jednolite twarde kulki białka.

8. Córka Euenosa, rozsądna ukochana Idasa(brata bliźniaka Lynkeusa), która odmówiłazalotom Apollona, miała na imię...

a) Phyllis;

b) Imogena;

c) Euphyllidos;

d) Marpessa.

9. Która czwórka gwiazd jest właściwieuszeregowana pod względem jasności(od najjaśniejszej poczynając):

a) Betelgeza, Rigel, Procjon, Achemar;

b) Procjon, Rigel, Achemar, Betelgeza;

c) Achemar, Rigel, Procjon, Betelgeza;

d) Rigel, Procjon, Achemar, Betelgeza.

10. Iczetogi, to:

a) rodzaj nart używanych w dawnej Rosji;

b) broń północnoamerykańskich Indianz plemienia Irokezów;

c) wysokie damskie obuwie safianowe,haftowane perłami i złotem, popularnena dworze rosyjskim w XVI-XVII wieku;

d) indiańskie amulety.

Odpowiedzi do zadańkonkursowychz numeru 5/96

1.a - wyjątkowa odporność krokodyli na brak tlenu wiąże się z budową ich hemoglobiny;

2.c - Piękniczki to gatunek ryb z Amazonii, którego wszystkie osobniki są płci żeńskiej;

3.c - Liczba Habera charakteryzuje toksyczność trucizn, wnikających do organizmu przez drogi oddechowe;

4.b - amerykańska sonda kosmiczna Clementine miała awarię w wyniku błędu w oprogramowaniu komputera;

5.d - kortykoliberyna to hormon, którego gwałtowny wzrost poziomu we krwi u brzemiennej kobiety zapowiada przedwczesny poród;

6.b - najstarsze znane dotychczas ślady stóp dwunożnych istot człowiekowatych odnaleziono w Laetoli w Tanzanii w roku 1977;

7.b - rok 1995 był ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Rokiem Narodów Zjednoczonych na rzecz tolerancji;

8.c - deuteranopia to wada wzroku, którą miał słynny chemik John Dalton;

9.b - astragale to egipskie kostki do gry, robione ze śródstopia kóz;

10.d - Jekfa gelas ande luma te kinel grasten to zdanie w języku Roma (cygańskim).

Nadal nasz konkurs cieszy się ogromną popularnością, co nas wielce raduje; dziękujemy przy okazji wszystkim tym, którzy byli łaskawi nadesłać w związku z tym pod naszym adresem ciepłe słowa. O to nam właśnie chodziło, by mieli Państwo inteligentną rozrywkę przy wertowaniu źródeł; radość, że aż tylu osobom (o rozpiętości wiekowej kilkudziesięciu lat!) grzebanie w księgach i foliałach sprawia przyjemność.

Przypominamy, że bierzemy pod uwagę tylko te rozwiązania, które zostaną wysłane przed końcem miesiąca, w którym ukazał się odpowiedni numer "Wiedzy i Życia". Ponownie uprzejmie prosimy o wyraźne pisanie danych personalnych (nazwisko, imię, adres); najchętniej widzimy litery drukowane. Prosimy również o zwrócenie uwagi na jakość kleju, używanego do nalepiania naszego kuponu na kartkę pocztową; niestety, znów dostaliśmy kilkanaście kartek z odklejonymi kuponami!

Połączenia z innymi odcinkami konkursu:
numer 4/1996
numer 5/1996
numer 6/1996
numer 7/1996
numer 9/1996
numer 10/1996
numer 11/1996
numer 12/1996