Twoja wyszukiwarka

TADEUSZ DZIERŻYKRAY-ROGALSKI
O GROBOWCACH STAROŻYTNYCH EGIPCJAN
Wiedza i Życie nr 8/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1996

SIERPIEŃ 1966 ROK

Słońce świeci niezwykle jaskrawo. W dole, pode mną znajdują się ruiny niedawno odkopanej świątyni Totmesa III, dalej żółta, zupełnie pustynna dolina Deir el Bahari i na horyzoncie - zielone pasmo nadnilowej roślinności.

To miejsce, będące ołtarzem starożytnego Egiptu, od przeszło stu lat jest przedmiotem zainteresowania uczonych całego świata. I tu, gdzie każda prawie piędź ziemi została przekopana i zbadana, właśnie Polacy odkryli zupełnie nieznaną świątynię jednego ze znakomitych faraonów XVIII dynastii.(...)

Ruiny świątyń w dolinie Deir el Bahari

Świątynie w Deir el Bahari, położone na terenie starożytnych Teb - ówczesnej stolicy Egiptu - tworzą ciekawy zespół architektury skupiony u stóp prawie pionowej ściany skalnej. W końcu XIX wieku odkopano tu świątynię królowej Haczepsut, potem świątynię faraonów - Mentuhotepów.

Podczas prac rekonstrukcyjnych, zleconych Polskiej Misji Archeologicznej, kierowanej przez prof. dr. Kazimierza Michałowskiego, architekt dr Leszek Dąbrowski odkrył w 1962 r. w rumowisku skalnym między obiema świątyniami - ruiny trzeciej, zupełnie dotąd nieznanej świątyni, poświęconej Totmesowi III. Była ona usytuowana w głębi skalnego zagłębienia, na wysokim tarasie, do którego wiodła z dolnego dziedzińca długa rampa.(...) Świątynia wykonana z piaskowca i wapienia została zbudowana na początku XIV wieku p.n.e. Wielką sensacją naukową było znalezienie na tym terenie w ub. roku przez dr Jadwigę Lipińską doskonale zachowanego, barwnie polichromowanego posągu Totmesa III.