Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 9/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1996

REGUŁY KONKURSU

1. Co miesiąc publikujemy dziesięć trudnych erudycyjnych pytań. Każde z nich ma cztery warianty odpowiedzi; tylko jedna z nich jest prawdziwa. Uwaga: odpowiedzi na co najmniej połowę z tych pytań znajdą Państwo (niekoniecznie dosłowne) w poprzednim roczniku "Wiedzy i Życia".

2. Rozwiązanie testu lub dowolnej jego części - znaczy to, że nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania - prosimy przesłać do Redakcji (wyłącznie na kartce pocztowej), zaznaczając właściwą odpowiedź na załączonym kuponie, który należy po wypełnieniu nakleić na kartkę. Jeśli - na przykład - właściwą odpowiedź na pytanie 3 stanowi wariant b, to stawiamy krzyżyk na przecięciu odpowiedniej kolumny (b) i wiersza (3). Na kuponie należy koniecznie podać swoje imię, nazwisko, wiek i dokładny adres.

3. Otrzymawszy taką kartkę niezwłocznie wprowadzimy te dane do komputera redakcyjnego, który będzie sumował (co miesiąc) liczbę poprawnych odpowiedzi każdego uczestnika.

4. Kto pierwszy (może to być kilka osób jednocześnie) osiągnie łącznie 50 punktów, czyli poprawnie odpowie na 50 pytań (każde pytanie może zatem przynieść dokładnie 1 punkt) otrzyma od Redakcji: a) tytuł erudyty I stopnia, potwierdzony stosownym dyplomem; b) prawo do obejrzenia komunikatu o tym na łamach pisma; c) nagrodę, o której w tej chwili możemy tyle tylko powiedzieć, że będzie niespodzianką - a będziemy się starać, by "było się po co schylić".

5. Co miesiąc będziemy ponadto publikowali listę uczestników naszej zabawy, zajmujących w bieżącym rankingu pierwszych 10 miejsc; a więc sława, sława i jeszcze raz sława...

6. Erudyci I stopnia będą mogli w następnej turze konkursu (jeśli, naturalnie, zechcą go Państwo zaakceptować) walczyć o tytuł erudyty II stopnia (i następnych, ale wszystko w swoim czasie...).

A oto nasze kolejne pytania.

PYTANIA KONKURSOWE

1. W roku 1995 najczęściej występującymna łamach "Wiedzy i Życia" autorem(spośród niżej wymienionych) był:

a) Zbigniew Drozdowicz;

b) Marek Kozłowski;

c) Aleksy Bartnik;

d) Karol Karski.

2. Słynna Rand Corporation przeprowadziła wśród uczonych w latach 1963-64 badania ankietowe,mające na celu próbę racjonalnego przepowiedzenia przyszłości. Zgodnie z tymi badaniami...

a) gospodarczo opłacalne odsalanie wodymorskiej ma być możliwe dopiero w 2140 roku;

b) maszyny tłumaczące automatycznie z języka na język nigdy nie powstaną;

c) leki trwale podnoszące poziom inteligencji człowieka miały powstać w roku 1966(najwcześniej w 1964, najpóźniej w 1989);

d) prognozy meteorologiczne miały stać sięniezawodnymi w roku 1975 (najwcześniej w 1972, najpóźniej w 1988).

3. W sierpniu 1995 roku AustralijczykWilliam Bradfield...

a) zlokalizował gen starości u kurczaka;

b) udowodnił słynną matematyczną hipotezę Goldbacha;

c) odkrył swą 17 kometę;

d) odbył - jako pierwszy obywatel swego kraju - lot kosmiczny na pokładzie promu Atlantisi wyszedł w otwartą przestrzeń.

4. Czy nie wiesz, że jestem kobietą? Kiedy myślę, muszę mówić! - to cytat z:

a) Bernarda Shawa;

b) Williama Szekspira;

c) Oscara Wilde'a;

d) Voltaire'a.

5. Aquarius, Antares, Falcon i Orion, to kryptonimy...

a) lądowników misji Apollo;

b) planowanych na początek XXI w. rakietnośnych amerykańskich statków kosmicznych;

c) członów załogowych misji Apollo;

d) amerykańskich satelitów wywiadowczych.

6. Podstawowa jednostka ciężaru w starożytnym Rzymie nazywała się:

a) centenarius (ok. 10.3 kG);

b) pondus (ok. 1.2 kG);

c) libra (ok. 327.5 G);

d) sextarius (ok. 72.5 G).

7. Pan de Sivrac skonstruował w 1790 roku:

a) magniton, czyli największy ówczesny teleskop;

b) celeryfer, czyli protoplastę dzisiejszego roweru;

c) sfonoskop, czyli przyrząd do wizualizacji dźwięku;

d) aritmal, czyli udoskonalony sumator Leibniza.

8. Askos, kelebe, oinochoe i lutroforos, to nazwy:

a) pewnych pierwotniaków;

b) minerałów;

c) form waz greckich;

d) rodzajów używanych w starożytności statków rybackich.

9. Nazwisko Łucji z Lammermooru brzmi:

a) Pibbley;

b) Grazziani;

c) De La Roux;

d) Ashton.

10. Największym gwiazdozbiorem, zajmującympozornie 3.158% powierzchni nieba, jest:

a) Wieloryb;

b) Panna;

c) Hydra;

d) Wielka Niedźwiedzica.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃKONKURSOWYCH
Z NUMERU 6/96

1.b - Wynalazcą zapięcia na "rzepy" był szwajcarski inżynier.

2.a - Grecka kolonia z VI w. Nymphaion, badana od 1993 roku m.in. przez polskich archeologów, leży na Półwyspie Krymskim.

3.c - Pierwszy angielski komputer, zbudowany w Bletchley w grudniu 1943 roku nazywał się Colossus. Nawiasem mówiąc, była to cała seria komputerów, znacznie przewyższająca doskonałością techniczną uznawany za pierwszy w świecie komputer amerykański ENIAC. Informacja ta została odtajniona w roku 1975.

4.a - To zamek błyskawiczny został wymyślony w roku 1898.

5.c - Rosjanin Czerenkow, Szkot Maxwell i Francuz Riviere urodzili się tego samego dnia, ale w innych latach (tu była ukryta mała złośliwość: data musi być liczona według kalendarza gregoriańskiego, tymczasem niektóre źródła podają datę urodzenia Czerenkowa według obowiązującego tylko w Rosji tzw. starego stylu, stąd różnica 13 dni; nadspodziewanie jednak liczni nasi Czytelnicy nie dali się na to nabrać).

6.d - Europejskie Centrum Badania Smaku powstaje w Dijon we Francji.

7.a - Klasztor Świętej Trójcy w Starej Dongoli to miejsce w Sudanie, w którym prowadzą badania polscy archeolodzy.

8.d - Miejscowość we Francji, gdzie 11 lipca 1732 roku urodził się astronom, którego autorstwa tablice pozycji planet były najdoskonalsze w tym czasie, nazywa się Bourg-en-Bresse. Bijemy się w piersi: tu był tzw. czeski błąd - wydrukowaliśmy omyłkowo 1723, ale ponieważ pozostałe informacje identyfikowały osobę Lalande'a i tak jednoznacznie, więc uważamy to po prostu za dodatkowe utrudnienie i pytania tego nie anulujemy - aby nie skrzywdzić tych niezmiernie licznych uczestników naszego konkursu, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi!

9.c - Double+ to nazwa ogniwa niklowo-metalowo-wodorkowego (baterii) o wielkiej pojemności.

10.b - Miasto Antinoupolis w Egipcie założył cesarz Hadrian.

Połączenia z innymi odcinkami konkursu:
numer 4/1996
numer 5/1996
numer 6/1996
numer 7/1996
numer 8/1996
numer 10/1996
numer 11/1996
numer 12/1996