Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 9/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1996

Już za miesiąc, w połowie października, odbędą się w Holandii V Łamigłówkowe Mistrzostwa Świata. Drużyna polska, której zabrakło w poprzednich mistrzostwach, tym razem pojawi się w gronie blisko dwudziestu ekip ze sporymi szansami na dobre miejsce. Po pierwsze dlatego, że składać się będzie z łamigłówkarzy, którzy najlepiej wypadli w dotychczasowych mistrzostwach, a po drugie - w zestawie zadań przygotowanych przez Holendrów dominować będą łamigłówki logiczne (w przeciwieństwie do niefortunnych "krzyżówkowych" mistrzostw w dwu poprzednich latach).

Zadania zamieszczone poniżej zbliżone są charakterem do tych, jakich należy się spodziewać na mistrzostwach. Przy jednym, gwoli jasności, znajduje się rozwiązanie innego zadania tego rodzaju. Uwagi te nie dotyczą oczywiście zadania dla wytrwałych, które jak zwykle ma charakter wyczynowy, czyli jest znacznie trudniejsze i premiowane odrębną nagrodą za najlepsze rozwiązanie.

Rozwiązania można nadsyłać do końca września br. pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 9/96 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek, stawiając dodatkowo plus (+), jeśli będzie wśród nich zadanie dla wytrwałych.

Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek (bez zadania dla wytrwałych) rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast najlepsze rozwiązania zadania dla wytrwałych wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.


LATARNIE MORSKIE

Wyobraźmy sobie, że przedstawiona na rysunku pokratkowana figura to akwen z siedmioma wyspami (czarne pola z cyframi). Na każdej wyspie jest latarnia morska, oświetlająca tylko wszystkie pola w rzędzie i kolumnie, na przecięciu których się znajduje. Na dwunastu polach akwenu zakotwiczonych jest dwanaście statków, a każdy statek oświetlony jest przez co najmniej jedną latarnię. Liczba na danej wyspie wskazuje, ile statków oświetla znajdująca się na niej latarnia. Należy oznaczyć pola akwenu, na których znajdują się statki.LITERAMA

Do podzielonego na 25 pól kwadratu należy wpisać litery A, B i C tak, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie znalazła się dokładnie jedna z tych liter. Po wypełnieniu diagramu dziesięć pól pozostanie więc pustych. Kluczem do właściwego rozmieszczenia liter są "podpowiedzi" znajdujące się przy brzegu kwadratu. Każda z nich określa i wskazuje najbliższą literę w w danym rzędzie lub kolumnie.


OBRAZEK LOGICZNY

Łamigłówka polega na zaczernieniu niektórych pól diagramu (małych kwadracików). Zaczernione pola utworzą rysunek. Które pola należy zaczernić, wskazują liczby obok diagramu. Liczby z lewej strony każdego szeregu i u góry każdej kolumny określają, ile grup czarnych pól jest w danym rzędzie i ile czarnych pól jest w danej grupie. Na przykład, liczby 5, 9, 2 oznaczają trzy grupy - pierwszą złożoną z pięciu, drugą z dziewięciu, a trzecią z dwóch czarnych pól. Wyodrębnienie kilku liczb świadczy o tym, że między odpowiadającymi im grupami czarnych pól pozostaje przynajmniej jedno pole wolne (białe). W rozwiązaniu wystarczy podać, co przedstawia rysunek.


DLA WYTRWAŁYCH

100 punktów (węzłów) wyznacza kwadratową siatkę złożoną z 81 kwadracików o jednostkowym boku. Na siatce tej należy narysować siedmiobok o długościach boków równych 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 jednostkom oraz wierzchołkach leżących w węzłach siatki, którego powierzchnia będzie jak najmniejsza. Na rysunku przedstawiony jest przykładowy siedmiokąt obejmujący 40 kwadratów.

Gwoli ścisłości: kątów nie może być mniej niż siedem, czyli dwa boki figury mające wspólny wierzchołek nie mogą leżeć na jednej prostej.

Nagroda (100 zł) przypadnie "konstruktorowi" siedmiokąta o najmniejszym polu.

W przypadku remisu o przyznaniu nagrody rozstrzygnie losowanie.


ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 5/96

Bitwa morska.

Rozwiązanie na rysunku.

Trójkąt z sękiem.
STO=140, SĘK=175, SOK=105.

Kulki. Ostatnia kulka będzie biała.

Obrazek logiczny.
Rozwiązanie (motyl) na rysunku.


Szczęśliwa gwiazda. Dwa możliwe rozwiązania przedstawione są na rysunku (wystarczyło znalezienie jednego).

Deduktomino.
Rozwiązanie na rysunku.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je: Krzysztof Cudowski z Gdańska, Marcin Kraszewski z Białegostoku i Waldemar S. Pawlaszek z Wilkanowa. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

ROZWIĄZANIE ZADANIA DLA WYTRWAŁYCH

Na polach kwadratowej planszy 4x4 należało rozmieścić jak najwięcej hetmanów w taki sposób, aby pierwszy hetman nie atakował żadnego wolnego pola, drugi atakował tylko jedno wolne pole, trzeci tylko dwa wolne pola, czwarty - tylko trzy itd. Zgodnie z taką samą zasadą należało rozmieścić jak najwięcej hetmanów na planszy 5x5. Celem było ustawienie w opisany sposób maksymalnej liczby hetmanów na obu planszach łącznie.

Okazało się, że tym razem, niestety, korzystający z komputera mieli przewagę. Opracowanie algorytmu rozwiązującego było bowiem niezbyt trudne, zaś korzystając zeń znacznie łatwiej było uzyskać pewność, że znalezione rozwiązania są najlepsze. Teoretycznie maksymalna liczba hetmanów wynosiła 8 dla planszy 4x4 i 13 dla planszy 5x5. Dla mniejszej planszy praktyka pokrywała się z teorią (jedno rozwiązanie). Dla większej praktyczne maksimum stanowiło 11 hetmanów (sześć rozwiązań). Wszystkie rozwiązania przedstawione są na rysunkach; dla przejrzystości na polach z hetmanami umieszczono tylko liczby - każda oznacza, ile wolnych pól atakuje hetman. Przedstawione rozwiązania są podstawowymi, tzn. z każdego z nich można utworzyć w wyniku obrotów i/lub odbić siedem lustrzanych rozwiązań "bliźniaczych". Maksymalny wynik - 19 hetmanów (8+11) - uzyskało aż 47 osób, czyli prawie jedna trzecia uczestniczących w konkursie. Nagrodę - 100 złotych - otrzymuje w wyniku losowania Waldemar Bizoń z Dębicy. Gratulujemy! Nagrodę prześlemy przekazem pocztowym.