Twoja wyszukiwarka

MAGDALENA FIKUS
CORAZ WIĘCEJ GENÓW ...
Wiedza i Życie nr 10/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1996

Sekwenatorzy - ludzie, których pasją jest poznawanie sekwencji nukleotydów w DNA, mają istotne powody do zadowolenia. W prywatnej firmie biotechnologicznej Human Genome Sciences (HGS) zakończono oznaczanie całkowitej sekwencji DNA coraz groźniejszej (bo coraz bardziej bezkarnej) bakterii powodującej zakażenia licznych tkanek i narządów - gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus).

Jest to obecnie największy, w pełni poznany genom bakteryjny; składa się on z 2.8 mln par deoksynukleotydów i zawiera 2400 genów. Jego poznanie, jak sądzą naukowcy, znacznie przybliży moment zrozumienia mechanizmów patogenezy, a może pozwoli opracować wreszcie skuteczną terapię, ponieważ na wszystkie istniejące antybiotyki gronkowiec w zasadzie już wyrobił sobie odporność.

Z kolei w Internecie ogłoszono (wcześniej niż w źródłach drukowanych) o zakończeniu programu sekwencjonowania pierwszego organizmu eukariotycznego - drożdży, Saccharomyces cerevisiae. Ten wynik również należy uznać za kolejny ważny przełom badawczy, a ponieważ drożdże sekwencjonuje się już od kilku lat, można było przewidzieć wiele niespodzianek, które te wyniki przyniosą.

Największa z nich, to wysoka liczba genów (około 40%), których funkcja, mimo rozszyfrowania struktury chemicznej, pozostaje nieznaną. Pasjonujące zadanie, wyjaśnienie roli biologicznej tych genów, zajmie prawdopodobnie genetykom jeszcze kilka lat. A oto kilka liczb.

Do sekwencjonowania wybrano ten sam szczep drożdży, S288C. Prace prowadzono na całym świecie, w ponad 100 laboratoriach; w dużej mierze było to osiągnięcie europejskie. W programie tym uczestniczyli także badacze z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

Genom drożdży składa się z 16 chromosomów oznaczonych kolejnymi liczbami rzymskim, najkrótszy z nich to chromosom I (230 195 par nukleotydów), najdłuższy - IV (1 522 191 par nukleotydów). Pierwszą pełną sekwencję chromosomu III (315 344 nukleotydów) opisano w grudniu 1991 roku. Obecnie łączna długość oznaczonych sekwencji wynosi 12 136 020 par nukleotydów, brakuje jeszcze około 969 000, które jednak prawdopodobnie nie są sekwencjami kodującymi i w większości składają się z powtórzeń znanych już sekwencji o funkcjach strukturalnych lub regulacyjnych.

Szczegółowe informacje o oznaczonych sekwencjach można znaleźć w Internecie pod adresem - http://www.mips.biochem.mpg.de

O podobnych zagadnieniach przeczytasz w artykułach:
Jak żyć z 470 genami?
Helikaza i starość