Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ZIELONA RZEKA ZASTĄPI NETWARE 4.1
Wiedza i Życie nr 10/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1996

Firma Novell poinformowała, że ponad 2800 współpracujących z nią producentów sprzętu i oprogramowania otrzymało do badań wersję beta (czyli testową) nowego systemu sieciowego o nazwie roboczej Zielona Rzeka (Green River), będącego następcą sieciowego systemu operacyjnego NetWare. Autorzy znacznie rozszerzyli możliwości tego niezwykle popularnego na świecie programu. Novell przewiduje, że przed rozpoczęciem dostaw na rynku będą już dostępne tysiące współdziałających z Green River produktów przygotowanych przez inne firmy.

System NetWare, z którego korzysta ponad 55 mln użytkowników, jest nadal najlepiej sprzedawanym na świecie systemem sieciowym. Do najważniejszych rozszerzeń oferowanych przez tę kolejną wersję NetWare należą:

* tzw. skalowalność SMP (symetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe; ang. symmetric multiprocessing) w celu obsługi aplikacji sieciowych oraz sieci Intranet;

* zintegrowana obsługa protokołu TCP/IP, by uprościć zarządzanie siecią i ułatwić dostęp do zasobów sieci Intranet oraz Internet;

* zabezpieczenia klasy C2 dla maksymalnej ochrony danych podczas transmisji w sieci;

* zaawansowane możliwości drukowania sieciowego, dające użytkownikom większą kontrolę nad pracą drukarek;

* łatwiejsze w obsłudze możliwości instalacji i przenoszenia systemów;

* nowe graficzne narzędzia dla administratorów, ułatwiające zarządzanie sieciami przedsiębiorstw oraz katalogami NDSTM (Novell Directory ServicesTM).

W wersji Green River systemu NetWare uproszczono instalowanie sieciowych systemów operacyjnych oraz aktualizację poprzednich wersji NetWare. Nowy mechanizm autodetekcji sam wykrywa elementy sprzętowe i automatycznie instaluje odpowiednie programy obsługi sieci LAN, co przyspiesza instalację systemu. Aby jeszcze bardziej uprościć kompleksowe administrowanie zasobami i danymi użytkowników sieci, w systemie Green River zawarto nowe narzędzia: NDS ManagerTM oraz NWAdminTM (NetWare Administrator). NDS Manager, wyposażony w graficzny interfejs użytkownika, pozwala administratorom sieci przeglądać jednocześnie wiele drzew katalogowych oraz zarządzać nimi. NWAdmin umożliwia dokonywanie globalnych zmian w wielu obiektach, reprezentujących użytkowników, zasoby oraz dane, co jeszcze bardziej przyspiesza wykonywanie czynności związanych z administrowaniem siecią.

Usługi NDPS (Novell Distributed Print Services) umożliwiają użytkownikom i administratorom sieci uzyskanie dostępu do wszystkich zasobów związanych z drukowaniem w sieci oraz lepszą kontrolę nad nimi. Użytkownicy mogą m.in. sprawdzać stan zaawansowania zleconych operacji i drukowania. Również NAL (NetWare Application LauncherTM) daje lepsze możliwości kontroli środowisk sieciowych przez zagwarantowanie jednolitego dostępu do zasobów i aplikacji, co oznacza pracę w sieci w pełni niezależną od ich umiejscowienia. Produkt ten współpracuje z 32-bitowym oprogramowaniem klientów dla środowisk Windows, Windows '95 oraz Windows NT. System zawiera też programy klienta obsługujące wszystkie ważniejsze systemy operacyjne, w tym DOS, Macintosh, OS/2, Windows, Windows '95, Windows NT oraz UNIX.

Wersja beta systemu już od paru miesięcy jest dostępna dla wszystkich współpracujących z Novellem producentów oprogramowania w ramach DeveloperNet, pierwszego programu Novella do komunikowania się z producentami oprogramowania. Wersja komercyjna ma wejść na rynek lada dzień.

Więcej informacji na temat zestawów Novell SDK, rozszerzonych możliwości dla producentów oprogramowania oraz warunków uczestnictwa w programie DeveloperNet, można uzyskać na stronie WWW Novella w Internecie: http://developer.noell.com.