Twoja wyszukiwarka

JACEK KNIAŹ
OGLĄDAĆ I DOBRZE SŁYSZEĆ
Wiedza i Życie nr 10/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1996

Ludzie niedosłyszący cierpią zazwyczaj na zaburzenia zdolności analizowania dźwięków docierających z otoczenia i selekcjonowania z nich tych użytecznych. Indywidualne aparaty słuchowe niewiele mogą im w tym pomóc, bo też nie mają takich właściwości. Nic dziwnego więc, że osoby z uszkodzonym słuchem niechętnie chadzają do kin, teatrów czy filharmonii.

Najłatwiej jest przystosować dla niedosłyszących sale kinowe i audytoryjne, bowiem do dalszego przetwarzania wykorzystuje się tu dźwięki generowane zawsze w określonych miejscach. Znacznie trudniej udaje się to w salach widowiskowych i teatralnych, w których wypowiedzi nie padają bezpośrednio do mikrofonów, a więc nie ma znaczącej przewagi dźwięków użytecznych nad pogłosem oraz dźwiękami dochodzącymi z widowni. W takich przypadkach stosuje się mikrofony kierunkowe lub osobiste mikrofony bezprzewodowe.

Jedno z najskuteczniejszch dziś urządzeń elektroakustycznych przeznaczonych do instalowania w salach imprezowych to Infraport produkcji niemieckiej firmy Sennheiser. Składa się ono z zespołu mikrofonów odbierających głosy aktorów lub dźwięki muzyki; transmitera przetwarzającego te sygnały na promieniowanie podczerwone; nadajników zainstalowanych w sali na stałe (zasięg urządzenia zależy od ich mocy i liczby) oraz dowolnej liczby odbiorników. Jest to tzw. system niedyskryminacyjny - osoby niedosłyszące mogą znajdować się w dowolnym miejscu sali.

Małe, przenośne odbiorniki mogą być wyposażone w słuchawki, minipętle indukcyjne (zakładane na szyję względnie umieszczane przy aparatach słuchowych) lub tzw. wejście DAI (Direct Audio Input). Dzięki temu nadają się zarówno dla osób nie używających na co dzień aparatów słuchowych, jak i tych, które na stałe posługują się różnego rodzaju aparatami.

W urządzenia elektroakustyczne Infraport wyposażonych jest już 11 sal teatralnych i koncertowych w Polsce. Są to: Opera Śląska w Bytomiu, Opera Bałtycka w Gdańsku, Operetka Śląska w Gliwicach, Teatr Śląski w Katowicach, Teatr Stary w Krakowie, Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Teatr Wielki w Łodzi, Teatr Wielki w Poznaniu oraz w Warszawie - Teatr Polski, Narodowy (dawny Wielki) i Filharmonia Narodowa. Można tam wypożyczyć odpowiedni odbiornik przed spektaklem albo też przyjść z własnym. Infraport daje ludziom niedosłyszącym szansę pełnego udziału w wydarzeniach teatralnych i muzycznych - o czym informujemy u progu nowego sezonu teatralnego i muzycznego.