Twoja wyszukiwarka

K. ZILLIACUS
PROBLEMY POKOJU
Wiedza i Życie nr 10/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1996

PAŹDZIERNIK 1946 ROKU

(...) Wojna interwencyjna, prowadzona przez państwa zachodnie przeciw rewolucji rosyjskiej, wielki kryzys gospodarczy, faszystowskie kontrewolucje i agresje, polityka profaszystowska prowadzona przez państwa zachodnie i w końcu druga wojna światowa - te wydarzenia nauczyły mnie, że nie możemy mieć rządu światowego i pokoju, jeśli nie oprzemy się na naszym społecznym porządku, jeśli nie pójdziemy drogą, która prowadzi do socjalizmu. (...)

Stare formy imperialnego wyzysku zostaną zastąpione albo przez własne rządy i udział w Organizacji Narodów Zjednoczonych, albo przez system międzynarodowej kontroli, prowadzący ostatecznie do stworzenia własnego rządu i do udziału w Organizacji Narodów Zjednoczonych. To są elementarne dążenia, których żaden rząd nie może powstrzymać, ani nawet zahamować na dłuższy czas, tym bardziej, że łączą się one z żądaniami społecznych zmian.

(...) Problem pokoju sprowadza się do zagadnienia stosunku Wielkiej Brytanii i Ameryki do rewolucji społecznej w Europie i Azji. Od rozwiązania tego problemu zależy kwestia uzgodnienia celów i polityki dwóch olbrzymów - Stanów Zjednoczonych i Rosji Sowieckiej. Od ich wzajemnych stosunków zależy pokój świata.

Jestem pewny, że im częściej przedstawiciele odważnego i wspaniałego narodu polskiego, bohaterskiej polskiej klasy robotniczej będą mogli się spotykać i wymieniać swoje poglądy z brytyjskimi robotnikami, tym lepiej będzie dla naszych obydwu krajów, dla Europy i dla pokoju.*

* Fragment odczytu posła brytyjskiej Izby Gmin; 26.09.1946 rok.