Twoja wyszukiwarka

JOANNA NURKOWSKA
PH A INTELIGENCJA
Wiedza i Życie nr 11/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1996

Brytyjscy naukowcy sądzą, że odkryli biochemiczny wyznacznik tak złożonej i podstawowej cechy naszej psychiki jak inteligencja, stwierdzili bowiem zależność między pH kory mózgowej a IQ. Im środowisko bardziej zasadowe tym większy iloraz inteligencji.

Takie w każdym razie okazały się wyniki eksperymentu przeprowadzonego w grupie 42 chłopców w wieku od 6 do 13 lat. Mieli oni za zadanie wykonanie testu Wechslera dla dzieci pozwalającego ocenić pełną skalę IQ - zarówno zdolności werbalne, jak wyobraźnię przestrzenną. Jednocześnie wyznaczano odczyn panujący w ich mózgach. Posłużono się w tym celu nieinwazyjną techniką spektroskopii rezonansu magnetycznego (MRS) pozwalającą zmierzyć odczyn środowiska chemicznego, w tym przypadku mózgu, gdyż wpływa on na zdolność pochłaniania energii w polu magnetycznym przez jądra pewnych atomów. Okazało się, że u badanych dzieci korelacja między IQ a pH wyniosła ponad 0.5 (1 oznacza pełną zależność, a 0 zupełną przypadkowość).

Badacze nie twierdzą, że kwasowość lub zasadowość komórek mózgu bezpośrednio wyznacza poziom inteligencji. Dostrzegają jedynie istnienie jakiegoś związku między tymi cechami i zastanawiają się nad jego naturą. Wykazano na przykład, że prędkość z jaką rozchodzi się pobudzenie wzdłuż włókien nerwowych można skorelować z inteligencją. Jeśli pH ma na to wpływ, to może w ten sposób właśnie oddziałuje na bystrość naszego umysłu. Nie jest też tajemnicą, że dieta, a właściwie niektóre pokarmy, pozwalają podwyższyć iloraz inteligencji, choć nie wiadomo dlaczego. Teraz pojawia się szansa, żeby to wyjaśnić - być może zmieniają one pH mózgu.

Nikt nie potrafi jeszcze wyjaśnić, jak takie komórkowe zmiany pH mogłyby oddziaływać na IQ. Wiele aspektów przekaźnictwa synaptycznego zależy od odczynu środowiska, nie wiadomo jednak jak połączyć te fakty z ilorazem inteligencji. Ponadto poziom pH mózgu zmienia się w ciągu dnia i można go podwyższyć choćby przez hiperwentylację. Trochę jednak trudno uwierzyć, byśmy mogli w tak prosty sposób poprawiać swą inteligencję.

"New Scientist", 2043/ 1996