Twoja wyszukiwarka

FELIKS BOCHEŃSKI
NA DROGACH MIĘDZYNARODOWEJ
Wiedza i Życie nr 11/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1996

LISTOPAD 1946 ROKU

Akt założycielski U.N.R.R.A. (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Spraw Pomocy i Zaopatrzenia) określa jako cel organizacji przyjście z natychmiastową pomocą ludności wyzwolonych terenów przez dostarczenie jej żywności, odzieży, mieszkania, opieki lekarskiej, sprzętu i surowców potrzebnych do odbudowy wytwórczości rolniczej i przemysłowej.

Odpowiedzialność za wykonanie tego programu ciąży solidarnie na Narodach Zjednoczonych, U.N.R.R.A. ma działać w strefach zagrożonych niedostatkiem żywności do chwili, w której ludność tych obszarów zdolna będzie do zaspokojenia w pełni swych potrzeb własnymi siłami.

(...) spośród 51 państw wchodzących w jej skład, 32 kraje, które nie przeszły przez okupację nieprzyjacielską, wpłacają udziały w wysokości jednego procenta swego dochodu narodowego rocznie, przy czym 10% tej wpłaty następuje w wolnych dewizach, a reszta w postaci towarów i usług. Pozostałe kraje płacą tylko stosunkowo małe składki na koszty administracji. (...)

Całość programu pomocy U.N.R.R.A. dla Polski wyraża się wartością 474 i pół miliona dolarów. (...) Ogólna suma środków przeznaczonych na pomoc dla poszczególnych krajów wynosi 2,937 milionów dolarów. Widzimy, że około 16 proc. tej pomocy idzie do Polski. Program dla Polski jest większy niż program dla któregokolwiek z krajów europejskich. Z poza europejskich, więcej (535 mln dolarów) otrzymają jedynie Chiny. (...) Około 180 milionów dolarów, a więc 38 proc. całej pomocy, przeznaczonych jest na żywność. (...) Na podkreślenie zasługuje rola U.N.R.R.A. w odbudowie transportu. Do końca półrocza 1946 roku dostarczono 42 parowozy, około 1,000 wagonów i przeszło 17,000 samochodów ciężarowych. (...)

Całość programu U.N.R.R.A. w stosunkudo Polski do połowy bieżącego roku wykonana w 66 proc.

Nie należy jednak zapominać także o pomocy w działach zdrowia i opieki społecznej. U.N.R.R.A. dostarczyła Polsce kompletne wyposażenie dla 23 szpitali, po 1,000 łóżek każdy, wprowadziła w zastosowanie D.D.T., co przyczyniło się m.in. do opanowania epidemii tyfusu plamistego. (...)