Twoja wyszukiwarka

BARBARA PRATZER
BEZ GORYCZY NIE MA SŁODYCZY
Wiedza i Życie nr 12/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1996

Choć gustducinę, białko obecne na powierzchni komórek smakowych, wyizolowano już kilka lat temu, to jej rola w przenoszeniu wrażeń smakowych była dotąd nie wyjaśniona. Ale oto Gwendolyn Wong, Kimberley Gannan i Robert Margolskee z Moun Sinai School of Medicine stwierdzili, że istnieje podstawowy sygnał przenoszący zarówno smak słodki, jak i gorzki.

Do badań użyli myszy pozbawionej genu gustduciny. Zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi z wcześniejszych badań utraciła ona zdolność odczuwania smaku gorzkiego i całkiem nieoczekiwanie stała się niewrażliwa także na smak słodki. Ubytki smaku rejestrowano zarówno w testach behawioralnych, jak i rejestrując elektrofizjologiczną odpowiedź odpowiedniego nerwu na różne bodźce smakowe.

Dokładny schemat przetwarzania obu smaków jest oczywiście bardzo skomplikowany, w procesie tym biorą udział liczne substancje. Gustducina odgrywa tu rolę nadrzędną - "popycha" do działania takie enzymy, jak fosfodiesterazę i fosfolipazę C, a także reguluje poziom cAMP.

"Nature", 6581/1996