Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ GORZYM
POLSKIE NOBLE
Wiedza i Życie nr 12/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1996

Już po raz piąty Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała swoje nagrody polskim uczonym, których dorobek jest istotnym wkładem w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju. W środowisku naukowym nazywa się je potocznie "polskimi Noblami". Komunikat Fundacji na stronie obok.

NAGRODY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Laureatami tegorocznej Nagrody FNP, która od 1992 roku przyznawana jest polskim uczonym za osiągnięcia i odkrycia naukowe, zapewniające Polsce miejsce w nauce światowej oraz wnoszące istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju, zostali:

w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych

* prof. JERZY GADOMSKI z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

za trzytomowe dzieło Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski;

w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych

* prof. ALEKSANDER KOJ z Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za prace dotyczące regulacji syntezy białek ostrej fazy;

w dziedzinie nauk ścisłych

* prof. BOHDAN PACZYŃSKI z Uniwersytetu w Princeton (USA) za odkrycie nowej metody wykrywania obiektów kosmicznych i wyznaczania ich masy przez mikrosoczewkowanie grawitacyjne.

Wysokość tegorocznych nagród wynosi 29 tys. zł (wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych). Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie 6 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa, tel./fax: 45-40-54, 45-40-55, 45-11-82;
www info: http://sunsite.icm.edu.pl/science/fnp e-mail: funnapol@warman.com.pl