Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ GORZYM
NAGRODY DLA MŁODYCH POLAKÓW
Wiedza i Życie nr 12/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1996

W ostatniej dekadzie września odbył się w Helsinkach finał VIII Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. I choć nie należymy jeszcze do Unii, nasza reprezentacja już po raz drugi uczestniczyła w tym konkursie, dodajmy - z wielkim powodzeniem. O konkursie tym pisaliśmy na naszych łamach w sierpniu br., prezentując naszą ekipę oraz publikując regulamin eliminacji kolejnej jego edycji. W Helsinkach rywalizowało 45 prac z 20 krajów europejskich i jedna - poza konkursem - z USA. Ich autorami są młodzi ludzie - uczniowie szkół średnich i studenci pierwszego roku - w przedziale wieku 15-21 lat.

Tadeusz Osman i Maciej Kurowski prezentują nagrodzoną pracę

TADEUSZ OSMAN (18 lat), tegoroczny absolwent I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, i MACIEJ KUROWSKI (19 lat), tegoroczny absolwent IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu za pracę Wielowymiarowe uogólnienie twierdzenia Bezout otrzymali jedną z trzech drugich nagród (3000 ECU), a RADOSŁAW SKIBIŃSKI (20 lat), absolwent IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, obecnie student biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej, jedną z sześciu trzecich nagród (1500 ECU), za pracę zatytułowaną Próba odtworzenia wyglądu i trybu życia oraz ustalenia przynależności systematycznej wymarłego gatunku ryby oligoceńskiej z terenu dzisiejszych Karpat na podstawie samodzielnie zebranych skamieniałości z Rudawki Rymanowskiej.

Radosław Skibiński z dyplomem laureata

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Polacy również zdobyli jedną z trzecich nagród za pracę matematyczną.

Międzynarodowe jury przyznało w Helsinkach 3 pierwsze nagrody (każda po 5000 ECU): Tobiasowi Kippenbergowi z Niemiec za pracę Samochodowy elektromagnetyczny wykrywacz gołoledzi, Francuzowi Yannowi Olivierowi za pracę Elastyczność konstrukcji sieciowych i Holendrowi Wouterowi Couzijnowi - konstruktorowi robota samoczynnie ustalającego swojąpozycję.

Kolejny IX Konkurs odbędzie się we wrześniu 1997 roku w Mediolanie. Termin zgłaszania prac do ogólnopolskich eliminacji upływa 15 lutego 1997 roku.
 
 O podobnych zagadnieniach przeczytasz w artykułach:
(8/96) POLSKA REPREZENTACJA NA EUROPEJSKI KONKURS PRAC KŁODYCH NAUKOWCÓW