Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ BOLEWSKI
ZŁOTO
Wiedza i Życie nr 12/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1996

GRUDZIEŃ 1946 ROKU

(...) Początki wieków nowożytnych zaznaczają się nie tylko wielkim dopływem złota z Ameryki do Europy, lecz również bardzo silnym wzrostem produkcji nowo odkrytych złóż afrykańskich oraz licznych złóż europejskich. (...)

Wzrastająca produkcja złota utrzymuje się przez parę wieków, by ulec gwałtownej zmianie dopiero w XIX wieku skutkiem podjęcia eksploatacji wielkich złóż wschodnio-uralskich i syberyjskich (ZSRR) oraz w Minas Geraes (Brazylia). W połowie natomiast XIX wieku następują te pierwsze wielkie odkrycia, które roznieciły do najwyższego nasilenia gorączkę złota. Niezmiernie intensywna, rzec można rabunkowa eksploatacja tych zasobnych złóż spowodowała rychłe, niekiedy nawet przedwczewsne ich wyczerpanie. (...)

Schyłek XIX i początek XX wieku przynosi dalsze, tym razem tak ważkie odkrycia, że tylko wydażenia pierwszej i drugiej wojny światowej mogły przejściowo obniżyć rozwój światowego wydobycia złota, które w oparciu o wielkie złoża Afryki Południowej, ZSRR, Kanady i Stanów Zjednoczonych wspięło się na nigdy dotychczas nie osiągnięte szczyty. (...)

Decydujące znaczenie zatem dla rozwoju produkcji żółtego metalu posiada nadal złoże afrykańskie Witwatersrand, które dostarcza rocznie ponad 350.000 kg złota, decydując o kształtowaniu się całej produkcji światowej.

Załamanie się linii produkcji złota w 1942 r. było spowodowane przejściem górników z radzieckich i anglosaskich kopalń złota bądź do służby wojskowej, bądź też do pracy w kopalniach innych, wojennie bardziej przydatnych metali.