Twoja wyszukiwarka

JOANNA KOMOROWSKA
REHABILITACJA NERWÓW
Wiedza i Życie nr 3/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/1997

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Badacze z Salk Institute w Kalifornii wykazali, że przysłowie to sprawdza się również na poziomie tkankowym.

"Młodociane" komórki nerwowe z mózgu szczura, w normalnych warunkach dojrzewające jako neurony związane z pamięcią, po przeszczepieniu w inną okolicę mózgową stawały się typowymi neuronami opuszki węchowej. Wszczepione w rejon móżdżku, okazały się natomiast niezdolne do wzrostu czy też przekształceń. O losach młodej komórki nerwowej przesądza więc nie miejsce, z którego się ona wywodzi, lecz okolica, w której dojrzewa.

Doniesienie zasługuje na specjalną uwagę, bo nie dotyczy, jak można byłoby się spodziewać, zarodkowego układu nerwowego, ale mózgów dorosłych zwierząt. Obecność w dojrzałym mózgu komórek nerwowych o niezdeterminowanej przyszłości stwarza szansę opracowania metod leczenia otępienia umysłowego wywołanego starzeniem się tkanki mózgowej.

"Nature", 6601/1996