Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MI¦
¦WIETNA PŁYTA
Wiedza i Życie nr 3/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/1997

Firma Optimus Pascal Multimedia S.A. z Bielska Białej wprowadziła na rynek - tuż przed końcem ubiegłego roku - kolejn± encyklopedię multimedialn± na płycie kompaktowej. Tym razem jest to Encyklopedia Przyrody, adresowana - jak i poprzednia płyta - do uczniów szkół podstawowych. Podobnie jak poprzednia, i ta encyklopedia jest polsk± adaptacj± płyty wydanej przez znan± firmę brytyjsk± Dorling Kindersley.

Do scharakteryzowania tejże płyty wystarczy jedno słowo: ¶wietna! Profesjonalne opracowanie, dostosowane poziomem do odbiorcy, dla którego jest przeznaczona, duże walory dydaktyczne, znakomita redakcja tekstu polskiego. Nagranie bezbłędne technicznie w wykonaniu bardzo dobrych lektorów, obraz bez zarzutu... Po prostu nie ma czego krytykować. Płyta zawiera ponad 700 ilustracji i zdjęć, 50 sekwencji wideo, 70 animacji, 120 minut dĽwięku, w tym oryginalnych nagrań odgłosów przyrody. Sterowanie oraz uruchamianie programu jest niezwykle proste, szczególnie w systemie Windows '95, gdzie wystarczy płytę po prostu włożyć do czytnika, by wszystko dalej zrobiło się samo. Napisałem, że płyta jest adresowana do uczniów szkół podstawowych. To niezupełnie prawda. Ostrzegam dorosłych: kto j± kupi dziecku lub wnukowi, niech sam sobie zarezerwuje kilka godzin. Nie ma siły, to wci±ga, bawi i uczy - nawet starego konia.

Z niekłamanym entuzjazmem czekam na następne pozycje z tej serii: Historię ¶wiata, Encyklopedię Wszech¶wiata oraz Encyklopedię nauki.

Encyklopedia Przyrody. Wyd. Optimus Pascal Multimedia. Wymagania sprzętowe: komputer zgodny z IBM PC, procesor co najmniej 486SX, minimum 4 MB RAM, napęd CD-ROM minimum podwójnej prędko¶ci, karta dĽwiękowa, monitor VGA 256 kolorów, system operacyjny Windows 3.x lub Windows '95.