Twoja wyszukiwarka

BOŻENA ZAPAŚNIK
NEOLITYCZNY SZTYLET
Wiedza i Życie nr 4/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1997

Za prawdziwą sensację archeologiczną można uznać ubiegłoroczne znalezisko z Kichar Nowych (gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie). W odkrytym tam grobie kultury pucharów lejkowatych natrafiono na ostrze miedzianego sztyletu.

Zapewne pochodzi ono z połowy III tysiąclecia p.n.e., czyli ze środkowego okresu młodszej epoki kamienia (neolitu). Podobne zabytki są na stanowiskach z tych czasów spotykane niezwykle rzadko. W każdym razie w literaturze fachowej trudno znaleźć informację o innym miedzianym sztylecie znalezionym na terenie Polski w grobie lub osadzie kultury pucharów lejkowatych. Być może był to wyrób importowany.

Ostrze miedzianego sztyletu znalezione w grobie pochodzącym z młodszej epoki kamienia. Białe smugi na jego górnej części są zapewne śladami po rękojeści

Fot. Marek Gmur

Badania w Kicharach Nowych od 10 lat prowadzi Hanna Kowalewska-Marszałek z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Odkryte tu zostało m.in. cmentarzysko megalityczne pochodzące z neolitu (pierwsze, na jakie natrafiono na Ziemi Sandomierskiej). Pod wspólnym nasypem ziemnym znajdowało się kilka grobów. Zmarli pochowani zostali w kamiennych skrzyniach przykrytych kamieniami. Konstrukcja grobów pozwoliła wysnuć przypuszczenie, że mamy tu do czynienia z cmentarzyskiem kultury pucharów lejkowatych, nie znaleziono tam bowiem żadnych przedmiotów. Dopiero tegoroczne odkrycie dało dodatkowy argument na poparcie tej tezy - w oddalonym od pozostałych o kilkanaście metrów grobie ze sztyletem znaleziono naczynia typowe dla tej kultury: amforę oraz flaszkę z kryzą, a także wiórowiec krzemienny i kościane szydełko.