Twoja wyszukiwarka

JACEK SYPKO
OSTROŻNIE Z BRANIEM LEKÓW
Wiedza i Życie nr 5/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 5/1997

Od wielu lat jestem gorącym wielbicielem Państwa pisma, a od kilku lat jego prenumeratorem. Moim zdaniem jest to chyba jedyne w swoim rodzaju wydawnictwo popularyzujące szeroko pojętą wiedzę w bardzo przystępny i fachowy sposób. Z racji mojego zawodu - jestem farmaceutą - szczególnie interesują mnie wszystkie artykuły z dziedziny medycyny, chociaż wszystkie inne czytam również z prawdziwą przyjemnością.

Zdarza się, że popełniane są w Waszym piśmie pewne nieścisłości. Chciałbym zwrócić uwagę na parę z nich.

W artykule z działu "Sygnały" pt. Zamrożone macierzyństwo ("WiŻ" 11/96) nie spodobało mi się jedno stwierdzenie: ...Metody nie wypróbowano jeszcze na ludziach... Z tego, co wiem, eksperymenty na ludziach były np. domeną pseudolekarzy hitlerowskich. W dzisiejszych czasach ośrodki badawcze przeprowadzają badania u ludzi. W tym samym dziale w artykule Analgetyki a ból głowy wkradły się dwie nieściśłości. Firma GlaxoWellcome produkuje lek przeciwmigrenowy znany pod nazwą handlową IMIGRAN. Chemiczną nazwą międzynarodową tego środka leczniczego jest Sumatriptan [3-(2-dimetyloaminoetylo)-indol-5-ilo-N-metylometanosulfonamid].

Nie do końca prawdziwe jest również stwierdzenie: ...istnieją w każdym razie poważne podejrzenia, iż środki przeciwbólowe przyjmowane regularnie uszkadzają wątrobę...

Hepatotoksyczność niektórych leków przeciwbólowych jest faktem stwierdzonym. Przykładem może być aminophenzon, wchodzący w skład popularnych w Polsce leków takich jak Pabialgina, Veramid. Również składnik często i długotrwale stosowanego leku Pyralgin - metamizol, oprócz zmian w obrazie krwi, powoduje uszkodzenia wątroby.

Należy zwrócić uwagę, że leki te są dostępne w aptekach bez recepty, co umożliwia ich praktycznie niekontrolowane spożycie.

Łączę wyrazy szacunku
Jacek Sypko
Szczecin

Zawsze cieszy nas dociekliwość naszych czytelników. Przede wszystkim świadczy o tym, że dokładnie zapoznają się z "Wiedzą i Życiem", ponadto pisząc do nas dzielą się swą wiedzą, tym samym współtworzą pismo.

Nie wszystkie przytoczone wyżej nieścisłości wynikły z naszego niedopatrzenia. Sformułowanie metodę wypróbowano na ludziach, choć tak źle się kojarzy, zdaniem polonistów jest bardziej poprawne językowo od wypróbować u ludzi. Podobnie ma się sprawa ze zwrotami badania ludzi lub na ludziach, na zwierzętach itp. Brzmi to niezbyt szczęśliwie, ale czasem nie udaje się nam uniknąć takich sformułowań.

Co do leku przeciwmigrenowego, to z zasady nie wymieniamy nazw handlowych, aby nie być posądzonymi o reklamę. No coż, takie nastały czasy. Łagodne "oskarżenie" środków przeciwbólowych wynikło natomiast z ostrożności tekstu źródłowego, w którym tak właśnie o nich napisano.