Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 5/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 5/1997

REGUŁY KONKURSU

1. Co miesiąc publikujemy dziesięć trudnych erudycyjnych pytań. Każde z nich ma cztery warianty odpowiedzi; tylko jedna z nich jest prawdziwa. Uwaga: odpowiedzi na co najmniej połowę z tych pytań znajdą Państwo (niekoniecznie dosłowne) w poprzednim roczniku "Wiedzy i Życia".

2. Rozwiązanie testu lub dowolnej jego części - znaczy to, że nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania - prosimy przesłać do Redakcji (wyłącznie na kartce pocztowej), zaznaczając właściwą odpowiedź na załączonym kuponie, który należy po wypełnieniu nakleić na kartkę. Jeśli - na przykład - właściwą odpowiedź na pytanie 3 stanowi wariant b, to stawiamy krzyżyk na przecięciu odpowiedniej kolumny (b) i wiersza (3). Na kuponie należy koniecznie podać swoje imię, nazwisko, wiek i dokładny adres.

3. Otrzymawszy taką kartkę niezwłocznie wprowadzimy dane do komputera redakcyjnego, który będzie sumował (co miesiąc) liczbę poprawnych odpowiedzi każdego uczestnika.

4. Kto pierwszy (może to być kilka osób jednocześnie) osiągnie łącznie 195 punktów, czyli w sumie poprawnie odpowie na 195 pytań (każde pytanie może zatem przynieść dokładnie 1 punkt) otrzyma od Redakcji: a) tytuł erudyty III stopnia, potwierdzony stosownym dyplomem; b) jego nazwisko zostanie wydrukowane w komunikacie na łamach pisma; c) nagrodę, o której w tej chwili możemy tyle tylko powiedzieć, że będzie niespodzianką - a będziemy się starać, by "było się po co schylić".

5. Co miesiąc będziemy ponadto publikowali listę uczestników naszej zabawy, zajmujących w bieżącym rankingu pierwszych 10 miejsc; a więc sława, sława i jeszcze raz sława...

6. Co będzie dalej... zobaczymy.

A oto nasze kolejne pytania.

PYTANIA KONKURSOWE

1. Pierwsze obrazy tarczy Plutona przedstawiono
publicznie...

a) w marcu 1996 roku;

b) w lipcu 1933 roku;

c) w kwietniu 1945 roku;

d) w styczniu 1969 roku.

2. W którym roku rozpoczął się program pedagogiczny Abecedarian?

a) 1948;

b) 1966;

c) 1972;

d) 1991.

3. Robert B. Woodward wsławił się tym, że...

a) ustalił lokalizację genu koloru oczu;

b) zsyntetyzował chlorofil;

c) był najstarszym uczestnikiem lotu kosmicznego;

d) urodził się z podwójną lewą komorą serca.

4. Autorka nowatorskich prac o "skaczących
genach", czołowa genetyczka naszych czasów,
to zmarła w 1992 roku...

a) Anne DeLaney;

b) Barbara McClintock;

c) Irina Worobjowa;

d) Helge Muendstuermer.

5. Wskaż największe (chodzi o powierzchnię) jezioro z niżej wymienionych:

a) Salar de Uyuni;

b) Wollaston;

c) Barlee;

d) Bangweulu.

6. Helicobacter pylori to bakteria odpowiedzialna za...

a) pewną rzadką chorobę bydła;

b) łysienie kobiet;

c) chorobę Jacoba-Kreutzfelda;

d) wrzody żołądka.

7. Kto był autorem wydanej w 1931 roku książki Fabryka snów, której tytuł stał się popularnym określeniem Hollywood?

a) Ilia Erenburg;

b) William Faulkner;

c) Simone de Beauvoir;

d) Egon Erwin Kisch.

8. Natura abhorret vacuum, czyli natura nie znosi próżni - to słynne powiedzenie ukazało się po raz pierwszy drukiem w dziele:

a) Françoisa Rabelais'go;

b) Barucha Spinozy;

c) Erazma z Rotterdamu;

d) Arystotelesa.

9. Państwo to określa się oficjalnie jako republika spółdzielcza (cooperative). Jego stolicą jest:

a) Georgetown;

b) Mbabane;

c) Paramaribo;

d) Doha.

10. Presidente Marechal Costa e Silva to nazwa...

a) przełęczy w Argentynie;

b) monumentu w Paragwaju;

c) linii kolejowej w Nikaragui;

d) mostu w Brazylii.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 2/97

1.a - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo... został wydany w roku 1632 we Florencji (chodzi o najsłynniejsze dzieło Galileusza).

2.c - Krajem, w którym znajduje się należące do ESO (Europejskiego Obserwatorium Południowego) obserwatorium astronomiczne La Silla, jest Chile ("Wiedza i Życie"
nr 3/1996, s. 6).

3.b - W folwarku Haus Bürgel w Niemczech odkopano monety późnoantyczne ("Wiedza i Życie" nr 3/1996, s. 8).

4.b - Św. Franciszek z Asyżu użył w jednym ze swych dzieł określeń: brat nasz, Słońce; brat nasz, ogień; siostra nasza, matka ziemia; siostra nasza, śmierć (w: Pieśni

o stworzeniu, około 1224 roku).

5.c - Po śmierci tego władcy obrano królem księcia Harolda, który jednak został pokonany przez swego konkurenta w słynnej bitwie, rozegranej 14 października,
i utracił tron. Ów władca nosił przydomek Wyznawca (chodzi o Edwarda Wyznawcę, króla Anglii; bitwa pod Hastings, 1066 rok).

6.a - Z wymienionych liczb największą jest e podniesione do potęgi p ( 23.1407); pozostałe: p podniesione do potęgi e to 22.4591, dwa e podniesione do potęgi połowa p to 12.573, dwa p podniesione do potęgi połowa e to 14.2904.

7.d - Oto określenie pewnego minerału: jest to fosforan ceru, lantanu i innych lantanowców z domieszką toru. Krystalizuje w układzie jednoskośnym. Twardość 5.5, gęstość 5.3 g/cm3. Chodzi o monacyt.

8.c - Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ liczy sobie 54 członków ("Wiedza i Życie" nr 3/1996, s. 8 "Wiedza i Człowiek").

9.d - Odkrycia leptonu tau dokonała grupa uczonych kierowana przez M. L. Perla ("Wiedza i Życie" nr 3/1996, s.39).

10.c - Najgęstsze w Polsce skupienie miejscowości o nazwie Lgota lub Ligota jest widoczne na Opolszczyźnie ("Wiedza i Życie" nr 3/1996, s. 49).

NAJLEPSI

(stan na 18 marca 1997, po 11 etapach konkursu)


1 Renata Okarmus, Niepołomice, 110 pkt.
Robert Sikora, Niepołomice, 110 pkt.
Andrzej Wilowski, Piastów, 110 pkt.
2 Krzysztof Chrzanowski, Kielce, 109 pkt.
3 Piotr Sulikowski, Szczecin, 108 pkt.
4 Michał Ciecierski, Łomża, 107 pkt.
Marcin Jaworski, Katowice, 107 pkt.
Marian Olszewski, Warszawa, 107 pkt.
Jan Poniatowski, Radom, 107 pkt.
5 Adam Cieślar, Wisła, 106 pkt.
Justyna Doniec, Łódź, 106 pkt.
Łukasz Woźniak, Kraków, 106 pkt.
A oto obiecany komunikat o nagrodach: trzej pierwsi uczestnicy konkursu, którzy uzyskali 100 punktów (tak się składa, że nadal przodują...) otrzymują na razie od naszej redakcji bony na 400 zł każdy. Za bony te można wybrać dowolne książki Wydawnictwa Prószyński i S-ka. Miło nam poinformować, że staramy się dla naszych supererudytów o nagrody dodatkowe; komunikat na ten temat zamieścimy za miesiąc.