Twoja wyszukiwarka

EWA KOŁODZIEJAK-NIECKUŁA
UWAGA! WIRUS
Wiedza i Życie nr 6/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/1997

Fot. A. i W. Bilińscy

Do tej pory salicylan metylu
- olejek eteryczny otrzymywany z rosnącej na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej gauterii - stosowany na różnego rodzaju dolegliwości, znany był głównie pod nazwą handlową wintergreen oil.

Najnowsze badania ujawniły, że związek ten jest także ważny dla zdrowia roślin. Siewki tytoniu zakażone wirusem mozaiki tytoniu uwalniały duże ilości salicylanu metylu. Sąsiadujące z nimi zdrowe rośliny po pewnym czasie rozpoczynały syntezę antywirusowego białka, zawczasu przygotowując się do obrony przed chorobą.

Salicylan metylu to pierwszy poznany "powietrzny" nośnik informacji, którą wymieniają pomiędzy sobą chore, a także zdrowe rośliny.

"Nature", 6618/1997