Twoja wyszukiwarka

MAGDALENA FIKUS
CO NOWEGO W BIOTECHNOLOGII?
Wiedza i Życie nr 6/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/1997

Firma PPL Therapeutics, ta sama, która współpracowała z Roslin Institute w klonowaniu owcy Dolly, doniosła o urodzeniu i dojrzałości transgenicznej krowy, tym razem nazwanej Rosie, w której mleku znajduje się 2.4 g/l ludzkiej a-laktoglobuliny (litr ludzkiego mleka zawiera 2.5-2.7 g tego białka). Jest to pierwszy udany krok ku tzw. humanizacji mleka krowiego: krowy wytwarzające mleko o składzie chemicznym przypominającym ludzkie mogłyby być dawczyniami mleka dla noworodków alergicznych w stosunku do białek mleka krowiego, a także dla ludzi starych o szczególnych potrzebach pokarmowych. Na fermie PPL dojrzewają obecnie transgeniczne jałówki, których a-laktoglobulina z mleka pozbawiona będzie fenyloalaniny, aminokwasu nieprzyswajalnego w poważnej chorobie genetycznej, fenyloketonurii - ich mleko mogłyby pić noworodki cierpiące na to schorzenie.

* Naukowcy z Uniwersytetu Iowa wykryli gen, którego uszkodzenie predysponuje do rozwoju jaskry. Obecnie istniejące testy pozwalają na diagnozę choroby w momencie, gdy zaszły już nieodwracalne zmiany nerwu ocznego. Odkryty gen koduje białko regulujące poziom ciśnienia cieczy wewnątrz gałki ocznej. Jak w większości tego typu odkryć ogłoszenie ich zbiega się z informacją o istnieniu firmy, która opatentowała testy diagnostyczne wynikające ze znajomości struktury genu. Pozwolą one na wczesne wykrywanie dziedzicznej skłonności do jaskry metodą nieinwazyjną.

* W styczniu br. farmakologiczna firma SmithKline Beecham (SBB) poinformowała, że opracowana przez nią szczepionka przeciw malarii daje w testach dobre wyniki. Co roku na malarię zapada pół miliarda ludzi, a kilka milionów, głównie dzieci, umiera. Niestety, wciąż nie udaje się w pełni rozpoznać gatunku i odmiany pasożyta wywołującego tę chorobę, co ma zasadnicze znaczenie w rokowaniu i proponowanej terapii, jak również w opracowaniu środków zaradczych, w tym szczepionki. Obecnie zaawansowane jest ustalanie sekwencji nukleotydowej Plasmodium falciparum, pasożyta wywołującego jedną z form malarii. .

* W czasie konferencji naukowej, poświęconej "małym" genomom bakteryjnym, która odbyła się w styczniu br. w Kalifornii, okazało się, że zakończono oznaczenia kilkunastu genomów bakterii, głównie patogennych dla człowieka. W grupie tej znalazły się bakterie powodujące tyfus, wrzody przewodu pokarmowego i syfilis, a także gronkowiec złocisty, groźny patogen zakażeń umiejscowionych i ogólnych. W owym czasie zaawansowane były projekty sekwencjonowania (dziś pewno już zakończone) bakterii powodujących zachorowania na cholerę, gruźlicę i choroby weneryczne.

* W Wielkiej Brytanii zakazano kontynuacji badań nad przeszczepianiem ludziom odpowiednio modyfikowanych tkanek i organów pochodzących od transgenicznych świń. Wynika to z niedostatecznej, zdaniem odpowiedniej komisji, znajomości potencjalnego ryzyka związanego z takimi zabiegami, szczególnie możliwości przeniesienia nie znanych jeszcze chorób i wirusów zwierzęcych.

"Nature Biotechnology", 3/1997

O podobnych zagadnieniach przeczytasz w artykułach:
(05/97) SUKCES W OWCZEJ SKÓRZE