Twoja wyszukiwarka

BARBARA PRATZER
ZABÓJSTWO NIEDOSKONAŁE
Wiedza i Życie nr 6/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/1997

Natural killer (NK), czyli naturalny zabójca, ma wyjątkową właściwość - spontanicznie atakuje i niszczy komórki nowotworowe. Kiedy na początku lat siedemdziesiątych odkryto ten nowy rodzaj komórek układu odpornościowego, zaświtała nadzieja na pokonanie chorób nowotworowych. Niestety, czas znacznie ją osłabił. Naturalni zabójcy, jakby dopasowując się do nazwy, którą im nadano, wyjątkowo pilnie strzegą swych tajemnic. Do tej pory nie udało się na przykład ustalić, jak zabójca rozpoznaje swą ofiarę. Wiadomo natomiast, że sam akt zniszczenia dokonuje się za pośrednictwem cytotoksycznych substancji, choć jeszcze nie wszystkie spośród nich poznano.

Aktywność NK jest różna u różnych osób, u kobiet jest mniejsza niż u mężczyzn, a u kobiet ciężarnych wyjątkowo mała. Zwiększa ją krótkotrwały wysiłek fizyczny, zmniejsza zaś przewlekły stres, podobnie jak zbyt tłusta dieta. Z tych informacji nie wolno jednak wyciągać pochopnych wniosków na temat podatności na nowotwory. Z czasem okazało się bowiem, że wbrew pierwotnym oczekiwaniom, walka z nowotworami nie jest głównym zadaniem NK. Choć w badaniach laboratoryjnych naturalni zabójcy (żółte) wspaniale atakują i pokonują niektóre komórki nowotworowe (czerwone), wcale z tego nie wynika, że z ich pomocą można powstrzymać rozwój choroby nowotworowej we wczesnych jej stadiach. Dziś bezsporne jest, że NK skutecznie niszczą komórki zakażone wirusem oraz biorą udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej i hemopoezy. A co do ich działań chroniących przed nowotworami - wydaje się bardzo prawdopodobne, że korzysta z nich układ limfatyczny i krwiotwórczy.