Twoja wyszukiwarka

AGNIESZKA PRZYBYSZ
ARS AMANDI PO POLSKU
Wiedza i Życie nr 7/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1997

Octavio Paz, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1990 roku, w Podwójnym płomieniu napisał: Jednym z celów erotyzmu jest okiełznanie i włączenie seksu w społeczeństwo. Bez seksu nie ma społeczeństwa, bo nie ma prokreacji. Jednak zdaniem blisko połowy Polaków współżycie seksualne to przede wszystkim przyjemność i jeśli przy okazji jest udane - decyduje o zadowoleniu z życia w ogóle.

Seks jest nieco ważniejszy dla mężczyzn (w sumie 53% spośród nich przypisało mu znaczenie największe, bardzo duże lub duże) niż kobiet (odpowiednio 43%). Za ważną sferę życia uznali go respondenci do 54 lat, uzyskujący najwyższe dochody, zadowoleni z własnych warunków materialnych. Spośród grup społeczno-zawodowych wyróżniają się robotnicy wykwalifikowani, którzy stosunkowo najczęściej uznawali seks za najistotniejszy w ich życiu.

Współżycie seksualne najczęściej definiowane jest w kategoriach przyjemności (38% odpowiedzi) lub jako wyraz oddania i miłości wobec partnera - 36%. Znacznie mniej osób postrzega seks przez pryzmat zaspokajania potrzeb (13%). Dla 9% spośród nas to wyłącznie przykry obowiązek małżeński, 5% zaś przyznaje, że to ważne ze względu na chęć posiadania dzieci. Współżycie seksualne jako przyjemność - tak odpowiadały głównie osoby z wykształceniem wyższym lub zasadniczym zawodowym, kadra kierownicza, prywatni przedsiębiorcy i robotnicy wykwalifikowani. Są oni w wieku 25-34 lat, dobrze sytuowani, rzadko uczestniczący w praktykach religijnych lub w ogóle niepraktykujący, mieszkają w dużych miastach.

Opierając się na wypowiedziach ankietowanych, należy sądzić, że okres najwyższej aktywności seksualnej przypada na wiek pomiędzy 25-44 rokiem życia. Respondenci w tym przedziale wieku częściej niż inni deklarują współżycie przynajmniej dwa razy w tygodniu. Jednak aktywność seksualna nie kończy się wraz z wiekiem emerytalnym, zmniejsza się tylko częstość takich kontaktów.

Według opinii badanych współżycie seksualne jest jedną z tych niewielu sfer życia, w której respektowane są pragnienia obu partnerów. Najwięcej (45%) osób twierdzi, że uprawia seks tylko wtedy, gdy oboje partnerzy mają na to ochotę. Nieco częściej wypowiadają się tak mężczyźni (49% spośród nich) niż kobiety (40%). Lecz tylko co dziesiąta kobieta oraz co dziesiąty mężczyzna deklarują, że podejmują współżycie przede wszystkim na życzenie partnera (partnerki).

Za ekspertów w dziedzinie seksu częściej uważają się mężczyźni niż kobiety - ponad połowa (57%) przypisuje sobie większe doświadczenie od partnerki. Odpowiednio wśród kobiet jest to 41%. Doświadczenie seksualne to niekoniecznie duża liczba partnerów, ale raczej częstość kontaktów i ich jakość.

Kobiety są w życiu seksualnym zdecydowanie większymi monogamistkami niż mężczyźni - niemal co druga z ankietowanych pań deklaruje, że miała w życiu tylko jednego partnera, podczas gdy wśród mężczyzn jedną partnerką zadowolił się zaledwie co czwarty. Do dużej liczby partnerek przyznają się przede wszystkim mężczyźni w wieku 34-44 lata - 6% spośród nich twierdzi, że miało ich w życiu od pięciu do dziesięciu, 8% zaś - więcej niż 10.

Ogólnie rzecz ujmując, Polacy są zadowoleni ze swojego życia seksualnego. Tak przynajmniej wynika z odpowiedzi, które udało się uzyskać. Podkreślenia bowiem wymaga fakt, że ankietowani często odmawiali odpowiedzi na poszczególne pytania, uznając je za zbyt intymne.

CBOS, Życie seksualne Polaków, IV/1997