Twoja wyszukiwarka

EWA KOŁODZIEJAK-NIECKUŁA
MINIMALISTA Z GŁĘBIN
Wiedza i Życie nr 7/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1997

Załoga batyskafu Alvin badająca atlantyckie głębiny na południowy wschód od Azorów odkryła w wodach hydrotermalnych nieznany nauce organizm. Wydawałoby się, że życie w tak ekstremalnym środowisku: 3650 m pod powierzchnią oceanu oraz w temperaturze 90-113o C, wymaga dużej specjalizacji (patrz: Ekstremofile, "WiŻ" nr 12/1996).

Alvin, badawcza łódź podwodna

Fot. Internet

Tymczasem Pyrolobus fumarii, należący do archebakterii, zadowala się siarką, wodorem, azotanami lub niewielkimi ilościami tlenu. Ponadto może żyć także w miejsach pozbawionych tlenu.

Amerykanie wkrótce rozpoczną kilkuletnie "polowanie" na ekstremofile. Został utworzony specjalny fundusz w wysokości 6 mln dolarów na finansowanie około 20 interdyscyplinarnych programów badawczych. Poszukiwania obejmą nie tylko naturalne środowiska takie jak lodowce, gejzery, wulkany, słone pustynie czy wody hydrotermalne w głębinach oceanów, ale także stworzone przez człowieka m.in. zbiorniki przemysłowych zanieczyszczeń.

Różnorodność mikroświata jest jeszcze wielką niewiadomą. Naukowcy liczą na to, że jego poznanie pomoże wyjaśnić tajemnice powstania życia na Ziemi. Może badania te doprowadzą także do wytropienia i zrozumienia pozaziemskich form życia?

Według jednego z mikrobiologów organizmy podobne do Pyrolobus fumarii mogłyby zamieszkiwać, na przykład, wulkany na Marsie.

O ekstremofilach pisze również czerwcowy "Świat Nauki" z br. (red).

"Science", 5300 i 5302/1997