Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
PIERWSZE ...
Wiedza i Życie nr 7/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1997

Zapewne najczęściej zadawanym pytaniem, dotyczącym historii informatyki, jest pytanie o pierwszeństwo. Kto skonstruował pierwszy "prawdziwy" komputer, kto stworzył pierwszy język komunikacji człowieka z maszyną, kto i kiedy zbudował pierwszą pamięć określonego typu...

To zrozumiała ciekawość. Ale - zabawne! - mimo iż w sumie tak niewiele lat minęło od wydarzeń, których dotyczą tego typu pytania, kontrowersji w tych kwestiach jest mnóstwo. Niektóre z nich musiały nawet rozstrzygać sądy! Nic dziwnego, że istnieją w tym obszarze rozmaite listy rankingowe; oto - naszym zdaniem - najdokładniejsza. Oparta jest na publikacji pod tytułem History of Computing wydawnictwa
Lexicon Services.

Uwaga: przez "komputer" rozumie się tu automatycznie liczącą, programowalną maszynę cyfrową, niekoniecznie elektroniczną.

1939

Bell Labs Model 1

Pierwszy kalkulator przekaźnikowy, zdolny do wykonywania obliczeń na odległość: Bell Labs Model 1 (znany też jako Stibitz Complex Calculator).

Twórcy: George Stibitz i Samuel
B. Williams.

Okres budowy: październik 1939, USA.

1941

Pierwszy w pełni działający (nie elektroniczny) komputer ogólnego zastosowania: Z3

Twórca: Dr Konrad Zuse

Okres budowy: 1938-41, Niemcy.

1942

Pierwszy w USA działający prototyp komputera:
Atanasoff-Berry Computer (ABC)

Twórcy: John V. Atanasoff, C. Berry

Okres budowy: 1937-42, USA.

1943

Pierwsza działająca, w pełni programowalna, specjalizowana maszyna cyfrowa (do łamania szyfrów), seryjnie produkowana: Colosssus

Twórcy: zespół matematyków i inżynierów brytyjskich w Bletchley Park, w Anglii

Okres budowy: 1939-43, Anglia.

1944

Pierwszy duży komputer elektromechaniczny ogólnego zastosowania:
Harvard Mark I (inna nazwa: IBM ASCC)

Twórcy: Howard M. Aiken i zespół

Okres budowy: 1937-44, USA.

1946

Prezydent Truman w odwiedzinach u ENIAC-a

Pierwszy duży komputer elektroniczny ogólnego zastosowania:

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

Twórcy: John Mauchly oraz J. Presper Eckert

Okres budowy: 1943-46, USA.

1948

Pierwszy prototyp komputera z elektroniczną pamięcią programu:
Manchester Mark I

Twórcy: F. C. Williams, Tom Kilburn, zespół Manchester Royal Society Computing Machine Laboratory

Okres budowy: 1946-48, Anglia.

1949

Pierwszy w pełni działający duży komputer z elektroniczną pamięcią programu: EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer)

Twórcy: Maurice Wilkes i zespół University Mathematical Laboratory w Cambridge 1946-49;

pierwsze uruchomienie programu - 6 maja 1949 roku,
Anglia.

1950

Pierwszy komputer liczący w czasie rzeczywistym:

Whirlwind I

Twórcy: J. Forrester i zespół z MIT

Okres budowy: lata 1946-53, USA.

1951

Pierwszy od lewej - J. Prosper Eckert, drugi - J. H. Brainerd, czwarty - H. H. Goldstire, piąty - J. W. Mauchly

Pierwszy komputer dostępny ogólnie w wolnej sprzedaży: UNIVAC I

Twórcy: J. Mauchly i J. Prosper Eckert

Okres budowy: 1948-1951, USA.

1953

* Pierwszy komputer firmy IBM: IBM 701

Twórcy: Zespół IBM

Okres budowy: 1951-53, USA.

* Pierwszy brytyjski komputer dostępny na rynku: LEO (Lyons Electronic Office)

Twórcy: J. Lyons Company

Okres budowy: 1951-53, Anglia.

1957

* Pierwszy komputer zbudowany w całości w technice fizyki ciała stałego (uwaga: czterdziestolecie!):

NCR 304

Twórcy: Zespół NCR Corporation

Okres budowy: 1955-57, USA.

* Pierwsza pamięć dyskowa z ruchomymi głowicami zapisu/odczytu (uwaga: czterdziestolecie!): IBM 305

Twórcy: Zespół IBM, USA.

1958

Pierwszy polski komputer (działający prototyp, funkcjonalnie zbliżony do komputera EDSAC): XYZ

Twórcy: Doc. dr Leon Łukaszewicz z zespołem

Okres budowy: 1957-58, Polska.

1959

Pierwszy minikomputer: PDP-1

Twórcy: Zespół Digital Equipment Corporation

Okres budowy: 1957-59, USA.

1961

Pierwszy dostępny komercyjnie układ scalony

Twórcy: Zespół Fairchild

Corporation

Okres budowy: 1959-61, USA.

1963

Pierwszy komercyjnie dostępny monitor z ekranem do współpracy z komputerem przy komputerze PDP-1

Twórcy: Zespół Digital Equipment Corporation, USA.

1964

* Pierwsze użycie "myszki" i nadanie tej nazwy

Twórca: Douglas Engelbart

Okres budowy: 1962-64, USA.

* Pierwszy wielkoskalowy system komputerowy pracujący w trybie on-line i w czasie rzeczywistym:

SABRE (Semi Automatic Business Research Environment), system rezerwacji biletów

Twórcy: Zespół IBM

Okres budowy: 1962-64, USA.

1970

Pierwszy graficzny, "okienkowy" interfejs użytkownika. Pierwsza wielkoskalowa implementacja poczty elektronicznej

Twórcy: Douglas Engelbart i zespół Augmentation Research Center

Okres budowy: 1969-70, USA.

1971

* Pierwszy mikroprocesor dostępny komercyjnie:

Intel 4004

Twórcy: Zespół Intel Corporation (na zamówienie japońskiej firmy Busicom), USA.

* Pierwsze użycie (8-calowych) dyskietek

Twórca: Alan Shugart z IBM, USA

1972

Altair 8850

Pierwszy mikrokomputer w wolnej sprzedaży (uwaga: ćwierćwiecze!): MITS 816

Twórca: Zespół MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems), USA.

1973

Pierwszy w pełni działający komputer osobisty wyposażony w monitor: Alto

Twórcy: Zespół Xerox PARC

Okres budowy: 1970-1973, USA.

1974

* Pierwsza reklama komputera osobistego (ukazała się w czasopiśmie "QST" w USA): Scelbi ("SCientific, ELectronic and BIological")

Twórcy: Zespół Scelbi Computer Consulting.

* Pierwszy szeroko reklamowany komputer osobisty w zestawie do samodzielnego montażu: Mark-8

Twórca: Jonathan Titus

Okres budowy: 1973-74, USA.

1975

Apple II

* Pierwszy produkowany masowo i profesjonalnie reklamowany oraz sprzedawany (w zestawie do montażu i jako całość) komputer osobisty:

Altair 8800

Twórcy: Edward Roberts, William Yates i Jim Bybee

Okres budowy: 1973-75, USA.

* Pierwszy zintegrowany ekran graficzno-tekstowy. Pierwsze użycie hipertekstu

Twórcy: Douglas Engelbart i zespół Augmentation Research Center

Okres budowy: 1962-1975, USA.

* Pierwszy komputer osobisty IBM (klęska kampanii marketingowej i sprzedaży): IBM 5100

Twórcy: Zespół IBM

Okres budowy: 1973-75, USA.

1976

Pierwszy komputer osobisty sprzedawany z pełnym sukcesem rynkowym:

Apple II

Twórcy: Steve Jobs i Steve Wozniak Okres budowy: 1974-76, USA.

1981

Osborne 1

* Pierwszy komputer osobisty IBM sprzedawany z pełnym sukcesem rynkowym: IBM PC

Twórcy: Zespół IBM

Okres budowy: 1978-81, USA.

* Pierwszy przenośny komputer osobisty z ekranem, napędem dyskietek i torbą podróżną: Osborne 1

Twórcy: Zespół Osborne Computer Corp.

Okres budowy: 1980-81, USA.