Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 7/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1997

REGUŁY KONKURSU

1. Co miesiąc publikujemy dziesięć trudnych erudycyjnych pytań. Każde z nich ma cztery warianty odpowiedzi; tylko jedna z nich jest prawdziwa. Uwaga: odpowiedzi na co najmniej połowę z tych pytań znajdą Państwo (niekoniecznie dosłowne) w poprzednim roczniku "Wiedzy i Życia".

2. Rozwiązanie testu lub dowolnej jego części - znaczy to, że nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania - prosimy przesłać do Redakcji (wyłącznie na kartce pocztowej), zaznaczając właściwą odpowiedź na załączonym kuponie, który należy po wypełnieniu nakleić na kartkę. Jeśli - na przykład - właściwą odpowiedź na pytanie 3 stanowi wariant b, to stawiamy krzyżyk na przecięciu odpowiedniej kolumny (b) i wiersza (3). Na kuponie należy koniecznie podać swoje imię, nazwisko, wiek i dokładny adres.

3. Otrzymawszy taką kartkę niezwłocznie wprowadzimy dane do komputera redakcyjnego, który będzie sumował (co miesiąc) liczbę poprawnych odpowiedzi każdego uczestnika.

4. Kto pierwszy (może to być kilka osób jednocześnie) osiągnie łącznie 195 punktów, czyli w sumie poprawnie odpowie na 195 pytań (każde pytanie może zatem przynieść dokładnie 1 punkt) otrzyma od Redakcji: a) tytuł erudyty III stopnia, potwierdzony stosownym dyplomem; b) jego nazwisko zostanie wydrukowane w komunikacie na łamach pisma; c) nagrodę, o której w tej chwili możemy tyle tylko powiedzieć, że będzie niespodzianką - a będziemy się starać, by "było się po co schylić".

5. Co miesiąc będziemy ponadto publikowali listę uczestników naszej zabawy, zajmujących w bieżącym rankingu pierwszych 10 miejsc; a więc sława, sława i jeszcze raz sława...

6. Co będzie dalej... zobaczymy.

A oto nasze kolejne pytania.

PYTANIA KONKURSOWE

1. Fas est ab hoste doceri - godzi się uczyć
i od wroga, powiada...

a) Tacyt;

b) Pliniusz Starszy;

c) Wergiliusz;

d) Owidiusz.

2. Ile lat budowano katedrę w Kolonii?

a) 127;

b) 235;

c) 489;

d) 632.

3. Pierwszy transmitowany przez Internet na żywo mecz szachowy (Simen Agdstein - Zsuzsa Polgar) komentował...

a) Jonathan Tisdall;

b) Gary Kasparow;

c) Anatolij Karpow;

d) Borys Spasski.

4. Co łączy bitwę pod Gettysburgiem (1863 rok, największe starcie amerykańskiej wojny secesyjnej) i bitwę nad Sommą (1916 rok, słynna, krwawa bitwa
I wojny światowej)?

a) obie zaczęły się w niedzielę;

b) obie zaczęły się 1 lipca;

c) dowodzący armią Unii (w USA) i armią niemiecką (nad Sommą) byli bliskimi kuzynami;

d) o wyniku obu rozstrzygnęło użycie broni maszynowej.

6. Która z poniższych par liczb jest parą liczb
bliźniaczych?

a) 1 i 2;

b) 25 i 36;

c) 41 i 43;

d) 220 i 284.

5. Zespół Wernera to choroba, polegająca na...

a) nadmiernej łamliwości kości rąk;

b) tworzeniu się wielkich owrzodzeń podudzi;

c) gwałtownym przyspieszeniu procesu starzenia;

d) niemożności zajścia w ciąęż przed
ukończeniem lat 30 przez prawidłowo zbudowaną i sprawną hormonalnie kobietę rasy białej.

7. Kaleb, władca państwa X, przy poparciu
floty cesarza Bizancjum podbił terytoria Arabii Południowej, w tym także Jemen, który pozostawał pod władzą państwa X przez 47 lat. Działo się to...

a) w IV w., a to państwo to Aksum;

b) w IV w., a to państwo to Medionoea;

c) w VI w., a to państwo to Aksum;

d) w VI w., a to państwo to Medionoea.

8. Jack Ryan, współprojektant amerykańskich
rakiet bojowych "Sparrow" i "Hawk" zaprojektował także w 1959 roku...

a) lalkę "Barbie";

b) grę "Monopoly";

c) pojazd księżycowy;

d) silnik samolotu F-8.

9. Wielki fizjolog, od 1947 roku zamieszkały w USA. Wyjaśnił mechanizm słyszenia. Zmarł w roku 1972, na imię miał Georg. A nazywał się...

a) Denisoff;

b) Von Arnim;

c) Watson;

d) Von Bekesy.

10. Skrót CJD oznacza:

a) straszną chorobę;

b) prototypowy silnik jonowy;

c) teorię kosmologiczną;

d) tworzywo sztuczne.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 4/97

1. a - Mikoryza, to związek roślin wyższych i grzybów ("WiŻ" nr 5/1996, s. 6,
Na cudzy koszt).

2. b - Zwierzę z Nowej Kaledonii o łacińskiej nazwie Corvus moneduloides jest krewniakiem naszej wrony ("WiŻ" nr 5/1996, s. 6, Nie tylko człowiek).

3. a - Pierwszą na świecie fabrykę sztucznego jedwabiu zbudowano we Francji ("WiŻ" nr 5/1996, s. 7, Pamiętne daty).

4. b - Słynne Principia Mathematica są dziełem dwóch autorów, Russella i Whi- teheada ("WiŻ" nr 5/1996, s. 9, Pamiętne daty).

5. a - Stowarzyszenie Pór Roku było tajnym francuskim związkiem republi- kańskim (powstało 1837 roku, przewodził mu August Blanqui).

6. c - Wiewióreczniki to inaczej tupaje ("WiŻ" nr 5/1996, s. 8, Przetasowania w systematyce ssaków).

7. c - Fallite fallentes, oszukujcie oszukujących, nawoływał w jednym ze swych dzieł Owidusz.

8. d - David Dunlop Observatory znajduje się w Kanadzie (na Ruchmond Hill w prowincji Ontario; jest to największy teleskop optyczny w Kanadzie).

9. c - Oto właściwa kolejność wydarzeń: zbudowanie komputera Whirlwind (1951), opracowanie rdzeniowej pamięci magnetycznej (1953), konstrukcja pierwszego układu scalonego (1958), stworzenie serii komputerów IBM System/360 (1964).

10. b - Liczba zapisywana szesnastkowo jako FF, to w systemie ósemkowym 377 (bo FF to 15 szesnastek i 15, czyli dziesiętne 255, co właśnie ósemkowo tłumaczy się jako 3 razy 64 plus 7 razy 8 plus 70).

NAJLEPSI (STAN NA 15 MAJA 1997)

Imię Nazwisko Miejscowość Suma
Renata Okarmus Niepołomice 130
Robert Sikora Niepołomice 130
Andrzej Wilowski Piastów 130
Piotr Sulikowski Szczecin 128
Michał Ciecierski Łomża 127
Marcin Jaworski Katowice 127
Jan Poniatowski Radom 127
Adam Cieślar Wisła 126
Justyna Doniec Łódź 126
Łukasz Woźniak Kraków 126