Twoja wyszukiwarka

AGNIESZKA PRZYBYSZ
OD MORZA DO TATR - BRUDNO
Wiedza i Życie nr 8/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1997

Ekologowie biją na alarm, podają coraz bardziej zatrważające dane o zanieczyszczeniu polskich rzek, jezior, pól i lasów.

Nie pozostaje to bez echa w społeczeństwie - 77% ankietowanych na ten temat zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw wynikających z zaniedbanego środowiska naturalnego. Przede wszystkim obawiamy się o zdrowie nas samych, jak i naszych dzieci. Chcemy mieć czystą wodę, powietrze, zdrową żywność. Co dwunasty respondent (8%) dostrzega nawet zagrożenie życia.

Drugim tematem, często pojawiającym się w odpowiedziach, była troska o przyszłość - formułowana bądź jako dbałość o czyste środowisko dla tych, "którzy przyjdą po nas" (12%), bądź też jako obawy o przyszłość ludzkości (11%). Rzadziej pojawiał się wątek niepokoju o dalsze losy przyrody, roślin i zwierząt (9%).

Obawy o stan środowiska naturalnego są tym większe, im wyższy poziom wykształcenia badanych. Ponadto problem ten zdecydowanie rzadziej nurtuje mieszkańców wsi i miasteczek niż aglomeracji. Co ciekawe, a zarazem zatrważające - w porównaniu z innymi grupami społecznymi najmniej zainteresowania ekologią przejawiają rolnicy, a przecież to właśnie oni powinni troszczyć się o czystość polskich gleb.

Od czego lub kogo - zdaniem ankietowanych - w największym stopniu zależy poprawa stanu środowiska? Ponad 1/3 wiąże tę sprawę z działalnością państwa - zaostrzeniem przepisów prawnych bądź skuteczniejszym ich egzekwowaniem. Dopiero w drugiej kolejności wymieniano rolę świadomości ekologicznej społeczeństwa (29%).

A właśnie z tą świadomością nie jest, niestety, najlepiej. Niektóre produkty, nie zawierające substancji szkodliwych dla środowiska (np. freonu) lub w łatwo rozkładających się opakowaniach, mają specjalne oznakowania. Cóż z tego, kiedy ponad połowa Polaków nie rozpoznaje proekologicznych symboli. Wprawdzie im młodsi respondenci, tym częściej deklarowali znajomość takich oznakowań - jednak mimo to przyznają oni, że rzadko zwracają na nie uwagę podczas robienia zakupów.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez CBOS w kwietniu br. nie napawają optymizmem. Chcielibyśmy mieć czysty kraj, ale niewiele robimy w tym kierunku. Może nasze wnuki aktywniej włączą się w ratowanie polskiej przyrody, tylko czy jeszcze będą miały co ratować?

CBOS, Polacy wobec zagrożeń środowiska naturalnego, IV/1997

Czytelników zainteresowanych kwestią zanieczyszczenia środowiska naturalnego w naszym kraju, odsyłamy do artykułu Ewy Kołodziejak-Nieckuły: Ostrożniej z azotem!, zamieszczonego w bieżącym numerze "WiŻ" na s. 52. (Red.)