Twoja wyszukiwarka

ALEKSANDER BURSCHE
JEDŹ DO BISKUPINA!
Wiedza i Życie nr 8/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1997

Walki gladiatorów; Biskupin 1996 rok

Fot. Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego

Weź zabytek do ręki, zrób jego wierną kopię, poczuj tradycję i historię. Taka idea przyświeca organizowanym już po raz trzeci biskupińskim warsztatom archeologicznym.

Tym razem organizatorzy spróbują pokazać zainteresowanym, że w dawnych czasach, aby przeżyć, trzeba było dużo umieć, a także dużo wiedzieć. Kiedy mężczyźni opuszczali osadę na dłuższy czas, kobiety i dzieci musiały ich zastępować. Kobieta stawała się więc rolnikiem, myśliwym lub rybakiem, a nawet kowalem czy wojownikiem. Dzieci zdobywały pożywienie i opał. Mężczyźni natomiast podczas swych długich wypraw musieli umieć gotować i szyć. Nie zawsze więc istniał podział na zawody męskie i kobiece...

W Biskupinie w dniach 13-21 września br. pokazane zostaną nie istniejące albo zanikające już dziś techniki rękodzieła i rzemiosła, takie jak przędzenie i tkanie, lepienie, toczenie i wypalanie naczyń glinianych, mielenie zboża na żarnach i wypiek podpłomyków, snycerka i wikliniarstwo, obróbka krzemienia, kości i rogu oraz bursztynu, kaletnictwo, rymarstwo i szewstwo, kowalstwo, hutnictwo, odlewnictwo, szklarstwo, jubilerstwo i mincerstwo, pędzenie dziegciu i smoły, bartnictwo, warzelnictwo i zielarstwo. Będzie więc można nauczyć się ulepić gliniane naczynie, wystrugać fujarkę i zagrać na niej, wypleść koszyk lub podpisać się gęsim piórem, a także zakosztować tradycyjnej strawy, popływać dłubanką lub wykąpać się w balii klepkowej.

Pokaz mody pradziejowej podczas ubiegłorocznego festynu w Biskupinie

Fot. Bartosz Tropiło

Organizatorzy zapraszają na wędrówkę w czasie, aby w otoczeniu pięknego pałuckiego krajobrazu, przy dźwiękach muzyki celtyckiej, przeżyć wspaniałą archeologiczną przygodę.

Informację o warsztatach biskupińskich można uzyskać w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, tel. (022)831-32-21 wew. 190, faks 831-51-95.