Twoja wyszukiwarka

PIOTR A. SZCZEPANIAK
PRZYBYŁO ŻÓŁWI
Wiedza i Życie nr 9/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1997

Fot. Internet/Diputació de Girona

12 czerwca br. na terenie nadleśnictwa Sobibór w województwie chełmskim wypuszczono do środowiska naturalnego 20 młodych żółwi błotnych (Emys orbicularis). Zwierzęta przyszły na świat dzięki herpetologom z wrocławskiej fundacji Pro Natura, od lat realizującej unikatowy w skali światowej program ochrony żółwia błotnego. Szczególnie cieszy fakt, że po wielu chudych latach program znalazł wreszcie sponsorów strategicznych - UNDP (Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych) i fundację Ekofundusz.

Miniony rok był szczególnie niekorzystny dla tego gatunku. W północnych populacjach żółwia, od Brandenburgii po Łotwę, młode osobniki nie urodziły się pomimo ochrony gniazd naturalnych i sztucznej inkubacji jaj zebranych z zagrożonych gniazd. Zatem przyjście na świat 26 młodych gadów w Polsce można uznać za sukces.

Sześć z nich pozostaje jeszcze w hodowli wiwaryjnej. Są przeznaczone do pierwszej w historii restytucji gatunku. Młode żółwiki zostaną wypuszczone na terenie Dolnego Śląska do specjalnie przygotowanego i chronionego biotopu, dającego zwierzętom optymalne warunki rozwoju. Na terenach, w których jest planowana restytucja żołwia, ostatnie, nie tworzące już populacji pojedyncze egzemplarze wyginęły na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Restytucja żółwi błotnych wiąże się z problemem wyszukania (lub odtworzenia) wielu specyficznych siedlisk, niezbędnych gadom do przetrwania w różnych okresach życia i udanego rozrodu. Każde z tych siedlisk stwarza optymalne warunki rozwoju wielu gatunkom rzadkich roślin i zwierząt. Biolodzy uważają zatem, że żółw błotny jest tzw. gatunkiem parasolowym, a jego obecność na danym terenie wskazuje na bogactwo i różnorodność fauny i flory oraz na występowanie równowagi między biotopami.