Twoja wyszukiwarka

AGNIESZKA PRZYBYSZ
Z KOMPUTEREM PRZEZ ŻYCIE
Wiedza i Życie nr 9/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1997

Z "komputerową edukacją" w naszym społeczeństwie nie jest najlepiej. Zaledwie co siódmy Polak wykorzystuje do swej pracy lub nauki komputer. Dotyczy to przede wszystkim kadry kierowniczej, pracowników umysłowych. Coraz częściej uczniowie i studenci mają kontakt z "myślącą maszyną" (43% spośród ogółu uczących się).

Użytkownicy komputerów pracują najczęściej z edytorami tekstów i bazami danych - na co dzień dotyczy to odpowiednio 39% i 37%, nieco rzadziej posługują się programami obliczeniowymi (26%) i arkuszami kalkulacyjnymi (13%). Ciągle niewielkie zastosowanie mają programy graficzne; tylko 6% deklaruje codzienne korzystanie z nich.

Komputer w domu ma zaledwie 14% respondentów. W dużej mierze jest to jednak przestarzały sprzęt typu Amiga, Atari, Commodore itp. Własnym komputerem klasy PC dysponuje 8% badanych. Te ostatnie znacznie częściej spotkać można w rodzinach przedstawicieli dużych przedsiębiorstw (29%) oraz u osób z wyższym wykształceniem (26%). Wydaje się, że potrzeba posiadania komputera w domu wynika z faktu korzystania z tego sprzętu w pracy zawodowej. Dwie piąte badanych, którzy używają komputera w pracy lub szkole, ma go również w domu. Polacy swe domowe maszyny wykorzystują głównie do celów rozrywkowych - niemal wszyscy grają w gry komputerowe. Służą nam też do poszerzania wiedzy.

Ogromne znaczenie w procesie przekazywania informacji ma obecnie Internet. Dostęp do niego deklaruje zaledwie co dwudziesty respondent, czyli średnio 5% społeczeństwa. To na pewno bardzo mało wobec 17% Amerykanów regularnie korzystających z Sieci.

Z drugiej strony należy pamiętać jak niewielu Polaków ma możliwość zasiadania do komputera (odpowiednio 15% w stosunku do 81% Amerykanów). Spośród badanych 57% buszuje po Sieci w pracy, szkole, na uczelni, 27% korzysta z Internetu u znajomych, 13% zaś ma własne modemy.

CBOS, Polacy i komputery, V/1997