Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 9/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1997

ZMIENIAMY REGULAMIN!

Liczby świadczą, że nasz konkurs przestał być zabawny dla większości jego początkowych uczestników. W sumie wykazało nim zainteresowanie ponad 2600 osób, ale w ostatnich etapach brali już udział ci tylko, którzy mieli realne szanse zdobywać łącznie maksymalną liczbę punktów; czyli w sumie kilkadziesiąt osób. Wiele osób, które dopiero teraz chciałyby włączyć się do naszej zabawy, nie ma szans dogonić czołówki. W tej sytuacji postanowiliśmy uznać zabawę w tej formie za zakończoną z momentem, w którym dotrzymane zostaną reguły dotychczasowego regulaminu, czyli pierwsi zawodnicy zdobędą łącznie 195 punktów (i stosowne nagrody).

Teraz więc - także z myślą o nowych chętnych do udziału w konkursie i uwzględniając nadesłane do nas listy - zmieniamy regulamin "Erudyty" tak, by ten udział był znowu atrakcyjny nawet dla debiutantów. Kończąc dotychczasową wersję dziękujemy serdecznie naszym wiernym zawodnikom (nazwiska pierwszej dziesiątki znajdują się poniżej w ramce), gratulując im raz jeszcze serdecznie - ogromnej wiedzy, umiejętności szperania po źródłach, przede wszystkim zaś rozległości zainteresowań.

A oto nowy regulamin: jeden jedyny tytuł Erudyty Miesiąca zdobywa ten, kto uzyska maksymalną liczbę punktów w kolejnych (tzn. następujących bezpośrednio po sobie) sześciu etapach konkursu. Jeśli będzie tylko jedna taka osoba - oczywiście ona uzyskuje tytuł (i stosowną nagrodę-niespodziankę); jeśli kilka - jedyny tytuł i jedyną nagrodę losujemy wśród nich.

Można zacząć od tego numeru, od następnego, od dowolnego innego; ważne jest to tylko, by nie przerwać udziału w zabawie przez sześć kolejnych numerów. Oznacza to, że jeśli np. pan Kowalski odpowiadał na pytania, zamieszczone w numerach 9/97, 10/97, 11/97, 12/97, 1/98, 2/98 i uzyskał choćby tylko 45 punktów, a nikt inny nie ma więcej - to automatycznie w marcu 1998 otrzymuje dyplom i nagrodę; jeśli kilka osób uzyska tyle samo punktów, to tytuł i nagroda przypadną jednej z nich w drodze losowania. W następnych miesiącach pan Kowalski może znowu walczyć o kolejny tytuł; w kwietniu bowiem wezmą udział w losowaniu nagrody ci, którzy zdobyli maksimum punktów za odpowiedzi na pytania z numerów 10/97-3/98; i tak dalej.

Oprócz konkursu na Erudytę Miesiąca prowadzimy (jednocześnie) współzawodnictwo o tytuł Erudyty Roku. Po prostu, sumujemy narastająco zdobyte przez każdego z uczestników punkty; kto będzie ich miał najwięcej po roku, uzyskuje tytuł i odpowiednią (oczywiście, cenniejszą niż miesięczne) nagrodę. I znów: jeśli kilka osób będzie miało tę samą liczbę punktów, tytuł i nagrodę rozlosujemy.

Pozostałe punkty naszej umowy: poczynając od przyznania pierwszego tytułu Erudyty Miesiąca publikujemy w każdym numerze naszego pisma nazwiska pierwszej dziesiątki w konkurencji o tytuł Erudyty Roku; co najmniej połowa pytań za każdym razem ma za źródło rocznik "Wiedzy i Życia" bezpośrednio poprzedzający numer, w którym drukujemy dany zestaw pytań; odpowiedzi można nadsyłać wyłącznie na kartkach pocztowych (dla ułatwienia Państwu pracy drukujemy odpowiedni kupon do wypełnienia i naklejenia, jednak jego użycie nie jest konieczne: mogą Państwo wykonać kserokopię - chodzi tylko o to, byśmy mogli dokonać automatycznego sprawdzenia odpowiedzi za pomocą specjalnego szablonu).

PYTANIA KONKURSOWE

1. PC-DOS 1.0, pierwszy system operacyjny firmy IBM dla komputerów osobistych, wprowadzony został w roku...

a) 1978;

b) 1979;

c) 1980;

d) 1981.

2. Kto powiedział o tłumach: Zresztą bierz je diabeł i statystyka?

a) Friedrich Nietzsche;

b) Karol Marks;

c) Adolf Hitler;

d) Włodzimierz Lenin.

3. Głos ludzki, który po raz pierwszy dotarł do Ziemi z kosmosu retransmitowany via satelita, był głosem...

a) Alberta Einsteina;

b) Johna Glenna;

c) Johna Kennedy'ego;

d) Dwighta Eisenhowera.

4. Symbol 02 oznacza (także) pewne urządzenie techniczne. Chodzi o...

a) ręczną wyrzutnię pocisków samosterujących;

b) komputer firmy Silicon Graphics;

c) drukarkę laserową;

d) typ okrętu podwodnego.

5. Był twórcą wydanego w 1778 roku podręcznika Gramatyka dla szkół
narodowych na kl. I. On również wprowadził termin przenośnia.

Nazywał się...

a) Apolinary Kostrowicki;

b) Onufry Kopczyński;

c) Janusz Sędzimir;

d) Stanisław Nałęcz-Mąkowski.

6. Cornelius Borst z uniwersytetu w Utrechcie jest...

a) lekarzem;

b) matematykiem;

c) fizykiem;

d) językoznawcą.

7. Urodził się i umarł w tym samym mieście. Za jedno z jego najwybitniejszych dzieł uchodzi Koncert fortepianowy a-moll z roku 1868. Wiele miejsca w jego twórczości zajmują pieśni solowe na głos z fortepianem, których główną inspiratorką i świetną wykonawczynią była żona kompozytora, Nina. Ten wielki kompozytor to...

a) Piotr Czajkowski;

b) Mikołaj Rymskij-Korsakow;

c) Zygmunt Noskowski;

d) Edward Grieg.

8. Jedną z dziwniejszych dawnych miar angielskich jest pennyweight. Jest on równy w przybliżeniu...

a) 1.4657 kg;

b) 3.617 mg;

c) 1.55517 g;

d) 17.567 g.

9. Albireo, to inaczej...

a) Alfa Bootis;

b) Gamma Ursae Majoris;

c) Delta Persei;

d) Beta Cygni.

10. Sir Rowland Hill był wynalazcą:

a) roweru bez pedałów;

b) działka przeciwlotniczego;

c) znaczka pocztowego;

d) zwrotnicy kolejowej.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 6/97

1.d - Gen Ob koduje białko o nazwie... leptyna (źródło: "Wiedza i Życie", nr 7/96, str. 4, Jeszcze o leptynie).

2.c - Punkt położony wewnątrz koła o promieniu r, toczącego się bez poślizgu po okręgu o promieniu R zakreśla krzywą o nazwie... epitrochoida.

3.a - Andrew Ellicot Douglass jest twórcą... podstaw dendrochronologii (źródło: "Wiedza i Życie", nr 7/96, str. 5, "Pamiętne daty").

4.d - Imiona autora książki pod tytułem Galaktyka Gutenberga to... Herbert Marshall (McLuhan).

5.a - Zoque to nazwa... języka, którym mówią niektórzy Indianie w Meksyku (źródło: "Wiedza i Życie", nr 7/96, str. 6, Niezwykły zabytek z La Mojara).

6.b - De Dion, Georges Richard, De Dietrich i Mars to cztery z sześciu największych w 1900 roku przedsiębiorstw francuskich przemysłu... samochodowego.

7.c - Nie będziecie tu mieli łatwego życia, chodzi o nadzorowanie największego skupiska nieobliczalnych wariatów - te słowa wypowiedział... gen. Leslie Groves do zespołu ochrony fizyków, pracujących w Los Alamos nad projektem bomby atomowej (źródło: "Wiedza i Życie", nr 7/96, str. 78, Generał i uczeni).

8.a - Cesarz Walentynian III (panujący w latach 425455) był w stosunku do zmarłego w 423 roku Honoriusza... siostrzeńcem.

9.b - Francuski wynalazca i konstruktor, Henri Pitot, którego imię nosi jedno z urządzeń do dziś stosowanych w lotnictwie, urodził się... 3.05.1695 (źródło: "Wiedza i Życie", nr 5/96, str. 7, "Pamiętne daty").

10.a - Aldo Clementi, urodzony w 1925 roku w Catanii, to włoski... kompozytor.

DZIESIĄTKA NAJLEPSZYCH W KONKURSIE "ERUDYTY"

(stan na 24 czerwca 1997 roku)

IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ SUMA
Andrzej Wilowski Piastów 150
Piotr Sulikowski Szczecin 148
Marcin Jaworski Katowice 147
Adam Cieślar Wisła 146
Michał Ciecierski Łomża 145
Waldemar Brola Końskie 143
Artur Janczewski Warszawa 143
Paweł Bartoszek Kraków 141
Marcin Lipski Wołomin 140
Renata Okamus Niepołomice 140
Robert Sikora Niepołomice 140