Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 9/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1997

Tym razem w "Puzelandzie" prym wiedzie królewska gra, ale zadania adresowane są nie do szachistów, a raczej nie tylko do szachistów. Aby rozwiązywać łamigłówki szachowe, nie trzeba umieć grać w szachy. Wystarczy wiedzieć, jak poruszają się figury. Pewien jestem, że Czytelnicy tej rubryki znają szachowy elementarz, przypominanie go więc nie jest konieczne.

Rozwiązania można nadsyłać do końca września br. pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Garażowa 7,
02-651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 9/97 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek, stawiając dodatkowo plus (+), jeśli będzie wśród nich zadanie dla wytrwałych.

Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek (bez zadania dla wytrwałych), rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast najlepsze rozwiązania zadania dla wytrwałych wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.

PAT

Osiem pól szachownicy, oznaczonych punktami na rysunku, zajmują czarne figury - król, hetman, dwie wieże, dwa gońce i dwa skoczki. Figury te atakują prawie wszystkie pozostałe pola - poza jednym, na którym stoi biały król i... nie ma się gdzie ruszyć. Proszę wskazać pole zajmowane przez białego króla.

DWA RUCHY

Jedna z klasycznych łamigłówek szachowych polega na takim rozstawieniu na szachownicy pięciu hetmanów, aby wszystkie pola były atakowane. Zadanie to ma wiele rozwiązań. Jeśli natomiast ograniczyć szachownicę do planszy 6x6, wówczas do jej "opanowania" wystarczą trzy hetmany. Na rysunku są one umieszczone tak, że tylko jedno wolne pole, oznaczone iksem, nie jest atakowane. Łamigłówka polega na wykonaniu ruchu najpierw jednym, a potem drugim hetmanem (trzeci pozostaje na swoim miejscu) tak, aby po tych ruchach pod biciem znalazły się wszystkie wolne pola.

ĆWIARTOWANIE

Figurę przedstawioną na rysunku należy rozciąć na cztery części o jednakowym kształcie i wielkości tak, aby z części tych można było złożyć szachownicę. Dozwolone są tylko cięcia wzdłuż granic pól.

KLITKA

Jeśli na kwadratowym skrawku szachownicy obejmującym 9 pól ustawimy pięć figur - króla, hetmana, wieęż, gońca i skoczka - to cztery pola pozostaną wolne. Łamigłówka polega na rozmieszczeniu tych figur w taki sposób, aby każde z pustych pól atakowane było przez inną liczbę figur - jedną, dwie, trzy i cztery.

OBCHÓD

Fragment szachownicy na rysunku obejmuje 20 pól. Na jednym z nich umieszczono wieżę, a następnie przesunięto ją wielokrotnie - oczywiście, zgodnie z zasadami jej ruchu - tak, że w trakcie przesunięć wieża odwiedziła wszystkie 20 pól, na żadnym nie goszcząc dwukrotnie. Wszystkie pola tej trasy oznaczono, poczynając od pola startowego, kolejnymi liczbami od 1 do 20. Odtwórz numerację pól, wiedząc, że suma numerów pól oznaczonych gwiazdkami na rysunku równa jest 12.

DUCHY

Na szachownicy stoi pięć figur - król, hetman, wieża, goniec i skoczek - ale wszystkie są... niewidzialne. O ich obecności świadczą tylko trójki w niektórych polach, co oznacza, że każde pole z cyfrą atakowane jest przez trzy i tylko trzy figury. Na którym polu stoi każda figura?

DLA WYTRWAŁYCH

Proszę znaleźć najdłuższą nieskracalną trasę skoczka na szachownicy, czyli taką, której nie można przebyć na skróty; chodzi jednak tylko o skróty ograniczające się do jednego skoku. Na rysunku oznaczony jest przykład trasy skracalnej, bo wystarczy jeden skok konika (wskazany strzałką), aby ją skrócić. A zatem trasa nieskracalna to taka, której każde dwa pola połączone są jednym ruchem skoczka tylko w ramach trasy. Inaczej mówiąc: jeśli kolejne pola trasy nieskracalnej oznaczymy kolejnymi liczbami, to skoczek stojący na dowolnym polu x tej trasy będzie zawsze atakował nie więcej niż dwa inne pola: x-1 oraz x+1.

Nagrodę (100 zł) otrzyma osoba, która oznaczy najdłuższą nieskracalną trasę skoczka. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody zadecyduje losowanie. Długość trasy, czyli liczbę tworzących ją pól, proszę napisać na kopercie (obok plusa).

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 5/97

Ciężkie czasy. 5:00 - Tomasz, 5:10 - Robert, 5:20 - Dariusz, 5:30 - Adam, 5:40 - Filip, 5:50 - Marek, 6:10 - Borys (zegar bez wskazówek).

Obrazek logiczny. Lokomotywa.

Kwadrat liczbowy

Kwadrat kolorowy

Skarby

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je: Arkadiusz Jasion z Bukowna, Igor Soszyński z Kazunia Nowego i Kamil Stawarz z Pionek. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

ROZWIĄZANIE ZADANIA DLA WYTRWAŁYCH

Na planszy (ryc.) liczbami można było skakać jak pionkami przez inne liczby - w rzędach lub na ukos; zawsze tylko przez sąsiednią liczbę na wolne pole tuż za nią i tylko większą liczbą przez mniejszą, usuwając liczbę przeskoczoną. Należało wykonać dziesięć skoków tak, aby suma "zbitych" liczb była jak największa. Okazało się, że osiągnięcie maksymalnego wyniku - 62, nie było takie trudne; uzyskało go 68 osób, choć przeważały rezultaty bardzo zbliżone (59-61). Oto najlepsze rozwiązanie (możliwe są zmiany kolejności ruchów): f3-d1 (4 punkty), c3-e1 (7), d1-f1 (8), f1-h3 (8), f5-h5 (6), e7-g5 (6), d5-f5 (3), g5-e5 (7), h3-f5 (5), f5-d5 (8).

Wśród osób, które uzyskały maksymalny rezultat, rozlosowana została nagroda - 100 złotych. Otrzymuje ją Lucyna Januś z Ryglic. Gratulujemy! Nagrodę prześlemy przekazem pocztowym.