Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 10/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1997

ZMIENIAMY REGULAMIN!

Liczby świadczą, że nasz konkurs przestał być zabawny dla większości jego początkowych uczestników. W sumie wykazało nim zainteresowanie ponad 2600 osób, ale w ostatnich etapach brali już udział ci tylko, którzy mieli realne szanse zdobywać łącznie maksymalną liczbę punktów; czyli w sumie kilkadziesiąt osób. Wiele osób, które dopiero teraz chciałyby włączyć się do naszej zabawy, nie ma szans dogonić czołówki. W tej sytuacji postanowiliśmy uznać zabawę w tej formie za zakończoną w momencie, w którym dotrzymane zostaną reguły dotychczasowego regulaminu, czyli pierwsi zawodnicy zdobędą łącznie 195 punktów (i stosowne nagrody).

Z myślą o nowych chętnych, którzy chcą wziąć udział w konkursie oraz uwzględniając nadesłane do nas listy, zmieniamy regulamin "Erudyty" tak, by mogli w nim uczestniczyć nowi czytelnicy. Kończąc dotychczasową wersję dziękujemy serdecznie naszym wiernym zawodnikom (nazwiska pierwszej dziesiątki znajdują się poniżej w ramce) i gratulujemy im raz jeszcze serdecznie - ogromnej wiedzy oraz umiejętności szperania po wielu źródłach.

A oto nowy regulamin: jeden jedyny tytuł Erudyty Miesiąca zdobywa ten, kto uzyska maksymalną liczbę punktów w kolejnych (tzn. następujących bezpośrednio po sobie) sześciu etapach konkursu. Jeśli będzie tylko jedna taka osoba - oczywiście ona uzyskuje tytuł (i stosowną nagrodę-niespodziankę); jeśli kilka - jedyny tytuł i jedyną nagrodę losujemy wśród nich.

Można zacząć od tego numeru, od następnego, od dowolnego innego; ważne jest to tylko, by nie przerwać udziału w zabawie przez sześć kolejnych numerów. Oznacza to, że jeśli np. pan Kowalski odpowiadał na pytania, zamieszczone w numerach 9/97, 10/97, 11/97, 12/97, 1/98, 2/98 i uzyskał choćby tylko 45 punktów, a nikt inny nie ma więcej - to automatycznie w marcu 1998 roku otrzymuje dyplom i nagrodę; jeśli kilka osób uzyska tyle samo punktów, to tytuł i nagroda przypadną jednej z nich, wyłonionej w drodze losowania. W następnych miesiącach pan Kowalski może znowu walczyć o kolejny tytuł; w kwietniu bowiem wezmą udział w losowaniu nagrody ci, którzy zdobyli maksimum punktów za odpowiedzi na pytania z numerów 10/97-3/98; i tak dalej.

Oprócz konkursu na Erudytę Miesiąca prowadzimy (jednocześnie) współzawodnictwo o tytuł Erudyty Roku. Po prostu, sumujemy narastająco zdobyte przez każdego z uczestników punkty; kto po roku będzie ich miał najwięcej, uzyskuje tytuł i odpowiednią (oczywiście, cenniejszą niż miesięczne) nagrodę. I znów: jeśli kilka osób będzie miało tę samą liczbę punktów, zwycięzcę i nagrodę wyłonimy podczas losowania.

Pozostałe punkty naszej umowy: poczynając od przyznania pierwszego tytułu Erudyty Miesiąca publikujemy w każdym numerze naszego pisma nazwiska pierwszej dziesiątki w konkurencji o tytuł Erudyty Roku; co najmniej połowa pytań za każdym razem jest zaczerpnięta
z 12 numerów "Wiedzy i Życia" bezpośrednio poprzedzających numer, w którym drukujemy dany zestaw pytań; odpowiedzi można nadsyłać wyłącznie na kartkach pocztowych (dla ułatwienia Państwu pracy drukujemy odpowiedni kupon do wypełnienia i naklejenia, jednak jego użycie nie jest konieczne: mogą Państwo wykonać kserokopię - chodzi tylko o to, byśmy mogli dokonać automatycznego sprawdzenia odpowiedzi za pomocą specjalnego szablonu).

PYTANIA KONKURSOWE

1. "Uzdolniony był do panowania - pod tym warunkiem, żeby nie panował". Kto i o kim tak powiedział?

a) Churchill o królu Edwardzie VIII

b) Tacyt o cesarzu Serwiuszu Galbie

c) Lenin o carze Mikołaju II

d) Talleyrand o królu Ludwiku XVI

2. Pierwszy w historii mikroprocesor, którego ćwierćwiecze obchodziliśmy w ubiegłym roku, był to

a) 4004 firmy Intel

b) A1 firmy AMD

c) CXWD-001 firmy Cyrix

d) Żaden z wymienionych

3. Jeżeli w każdym otoczeniu pewnego punktu a należącego do zbioru Z, znajdują się różne od a punkty zbioru Z, to punkt p nosi nazwę...

a) punktu brzegowego zbioru Z

b) punktu wewnętrznego zbioru Z

c) punktu skupienia zbioru Z

d) punktu osobliwego zbioru Z

4. Ciemne pasma w widmie korony słonecznej odkrył...

a) Rosjanin Priwałow

b) Niemiec Bunsen

c) Anglik Kirkpatrick

d) Francuz Janssen

5. Czwartego czerwca król nadał swemu państwu Kartę Konstytucyjną, ustanawiającą m.in. Izbę Parów (nominowanych przez władcę) i Izbę Deputowanych (wybieraną przez naród), przed którymi mieli odpowiadać za swą działalność ministrowie. Karta gwarantowała też wolność publikacji. Ów król był to...

a) Ludwik XVI, król Francji

b) Jan Bez Ziemi, król Anglii

c) Wiktor Emanuel, król Włoch

d) Ludwik XVIII, król Francji

6. Oświetlenie jarzeniowe zostało
zademonstrowane po raz pierwszy...

a) We wrześniu 1935 roku w USA

b) W styczniu 1939 roku w Japonii

c) W marcu 1939 roku w Niemczech

d) W lutym 1940 roku w Anglii

7. Zmarły w 1995 roku Anglik Gerald Durrell to

a) Fizyk i dziennikarz

b) Pisarz i filmowiec

c) Matematyk i poeta

d) Biolog i sportowiec

8. Rzeki Brege i Brigach łączą się w...

a) Dunaj

b) Ren

c) Loarę

d) Łabę

9. Symbol T-DAB oznacza...

a) Okręt podwodny

b) Samolot naddźwiękowy

c) Superkomputer

d) System radiofonii cyfrowej

10. Jezioro o wodach źle przewietrzanych, zakwaszonych, uniemożliwiających rozwój bakterii azotowych, stąd ubogie w życie
organiczne, to jezioro...

a) Dystroficzne

b) Oligotroficzne

c) Eutroficzne

d) Abiotroficzne

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 7/97

1.d. Fas est ab hoste doceri - godzi się uczyć i od wroga, powiada Owidiusz
(w Przemianach)

2.d. Katedrę w Kolonii budowano 632 lata (1248-1880); (źródło: "Wiedza i Życie" nr 8/96, str. 4, Pamiętne daty)

3.a. Pierwszy transmitowany przez Internet na żywo mecz szachowy (Simen Agdstein-Zsuzsa Polgar) komentował Jonathan Tisdall (źródło: "Wiedza i Życie" nr 8/96, str. 4, Pierwszy mecz w Internecie na żywo)

4.b. Bitwę pod Gettysburgiem (1863, największe starcie amerykańskiej wojny secesyjnej) i bitwę nad Sommą (1916, słynna krwawa bitwa I wojny światowej) łączy to, że obie zaczęły się 1 lipca (Cyril Leslie Beeching, Słownik dat, str. 101)

5.c. Zespół Wernera to choroba, polegająca na gwałtownym przyspieszeniu procesu starzenia (źródło: "Wiedza i Życie" nr 8/96, str. 7, Helikaza i starość)

6.c. Parą liczb bliźniaczych jest 41 i 43 (liczby bliźniacze to dwie kolejne liczby nieparzyste pierwsze)

7.c. Kaleb, władca państwa X, przy poparciu floty cesarza Bizancjum podbił terytoria Arabii Południowej, w tym także Jemen, który pozostawał pod władzą państwa X przez 47 lat. Działo się to w VI w., a to państwo to Aksum (Dzieje świata: Arnold Kurkiewicz, Tatomir Żurawski)

8.a. Jack Ryan, współprojektant amerykańskich rakiet bojowych "Sparrow" i "Hawk", zaprojektował także w 1959 roku lalkę "Barbie" (Patrick Robertson, Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy, str. 448)

9.d. Wielki fizjolog, od 1947 roku zamieszkały w USA. Wyjaśnił mechanizm słyszenia. Zmarł w 1972 roku, na imię miał Georg. A nazywał się von Bekesy (źródło: "Wiedza i Życie" nr 6 /96, str. 5, Pamiętne daty)

10.a. Skrót CJD oznacza straszną chorobę (chorobę Creutzfelda-Jacoba); (źródło: "Wiedza i Życie" nr 6/96, str. 11, Odnaleźć szaloną krowę)

DZIESIĄTKA NAJLEPSZYCH W KONKURSIE "ERUDYTY"

(stan na 27 sierpnia 1997 roku)

IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ SUMA
Robert Sikora Niepołomice 169
Renata Okarmus Niepołomice 169
Andrzej Wilowski Piastów 169
Piotr Sulikowski Szczecin 168
Adam Cieślar Wisła 166
Łukasz Woźniak Kraków 166
Michał Ciecierski Łomża 164
Waldemar Brola Końskie 163
Krzysztof Horodecki Gdańsk 160
Paweł Bartoszek Kraków 160
Marcin Lipski Wołomin 160