Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 11/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1997

ZMIENIAMY REGULAMIN!

Liczby świadczą, że nasz konkurs przestał być zabawny dla większości jego początkowych uczestników. W sumie wykazało nim zainteresowanie ponad 2600 osób, ale w ostatnich etapach brali już udział ci tylko, którzy mieli realne szanse zdobywać łącznie maksymalną liczbę punktów; czyli w sumie kilkadziesiąt osób. Wiele osób, które dopiero teraz chciałyby włączyć się do naszej zabawy, nie ma szans dogonić czołówki. W tej sytuacji postanowiliśmy uznać zabawę w tej formie za zakończoną w momencie, w którym dotrzymane zostaną reguły dotychczasowego regulaminu, czyli pierwsi zawodnicy zdobędą łącznie 195 punktów (i stosowne nagrody).

Z myślą o nowych chętnych, którzy chcą wziąć udział w konkursie oraz uwzględniając nadesłane do nas listy, zmieniamy regulamin "Erudyty" tak, by mogli w nim uczestniczyć nowi czytelnicy. Kończąc dotychczasową wersję, dziękujemy serdecznie naszym wiernym zawodnikom (nazwiska pierwszej dziesiątki znajdują się poniżej w ramce) i gratulujemy im raz jeszcze serdecznie - ogromnej wiedzy oraz umiejętności szperania po wielu źródłach.

A oto nowy regulamin: jeden jedyny tytuł Erudyty Miesiąca zdobywa ten, kto uzyska maksymalną liczbę punktów w kolejnych (tzn. następujących bezpośrednio po sobie) sześciu etapach konkursu. Jeśli będzie tylko jedna taka osoba - oczywiście ona uzyskuje tytuł (i stosowną nagrodę-niespodziankę); jeśli kilka - jedyny tytuł i jedyną nagrodę losujemy wśród nich.

Można zacząć od tego numeru, od następnego, od dowolnego innego; ważne jest to tylko, by nie przerwać udziału w zabawie przez sześć kolejnych numerów. Oznacza to, że jeśli np. pan Kowalski odpowiadał na pytania, zamieszczone w numerach 9/97, 10/97, 11/97, 12/97, 1/98, 2/98 i uzyskał choćby tylko 45 punktów, a nikt inny nie ma więcej - to automatycznie w marcu 1998 roku otrzymuje dyplom i nagrodę; jeśli kilka osób uzyska tyle samo punktów, to tytuł i nagroda przypadną jednej z nich, wyłonionej w drodze losowania. W następnych miesiącach pan Kowalski może znowu walczyć o kolejny tytuł; w kwietniu bowiem wezmą udział w losowaniu nagrody ci, którzy zdobyli maksimum punktów za odpowiedzi na pytania z numerów 10/97-3/98; i tak dalej.

Oprócz konkursu na Erudytę Miesiąca prowadzimy (jednocześnie) współzawodnictwo o tytuł Erudyty Roku. Po prostu, sumujemy narastająco zdobyte przez każdego z uczestników punkty; kto po roku będzie ich miał najwięcej, uzyskuje tytuł i odpowiednią (oczywiście, cenniejszą niż miesięczne) nagrodę. I znów: jeśli kilka osób będzie miało tę samą liczbę punktów, zwycięzcę i nagrodę wyłonimy podczas losowania.

Pozostałe punkty naszej umowy: poczynając od przyznania pierwszego tytułu Erudyty Miesiąca, publikujemy w każdym numerze naszego pisma nazwiska pierwszej dziesiątki w konkurencji o tytuł Erudyty Roku; co najmniej połowa pytań za każdym razem jest zaczerpnięta
z 12 numerów "Wiedzy i Życia" bezpośrednio poprzedzających numer, w którym drukujemy dany zestaw pytań; odpowiedzi można nadsyłać wyłącznie na kartkach pocztowych (dla ułatwienia Państwu pracy drukujemy odpowiedni kupon do wypełnienia i naklejenia, jednak jego użycie nie jest konieczne: mogą Państwo wykonać kserokopię - chodzi tylko o to, byśmy mogli dokonać automatycznego sprawdzenia odpowiedzi za pomocą specjalnego szablonu).

PYTANIA KONKURSOWE

1. Ile tranzystorów zawierał skonstruowany
w 1982 roku procesor 286 firmy Intel?

a) 134 000

b) 211 000

c) 312 000

d) 672 000

2. "Czy na ziemiach Europy człowiek umarł?" - to tytuł słynnego odczytu na Sorbonie, wygłoszonego przez...

a) Czesława Miłosza

b) Adama Mickiewicza

c) André Malraux

d) Andrieja Sacharowa

3. Ile czasu przeżył po operacji pierwszy
w historii człowiek, któremu przeszczepiono serce?

a) 3 dni

b) 17 dni

c) 83 dni

d) 97 dni

4. Cirrus spissatus, czyli cirrus fałszywy, to...

a) Chmura nieco niższa od cirrusa
i od niego gęstsza

b) Chmura nieco wyższa od cirrusa
i od niego rzadsza

c) Niewielki ssak afrykański

d) Rodzaj starożytnej broni

5. Skrót BRCA 1 oznacza...

a) Myśliwsko-bombowy samolot szwedzki

b) Pierwszy komputer radziecki

c) Francuską kapsułę do badań
podwodnych

d) Pierwszy odkryty gen, związany
z predyspozycjami do raka piersi

6. Pierwsza kolonia brytyjska w Ameryce to...

a) Nowa Anglia, założona w roku 1624

b) Wirginia, założona w roku 1584

c) Nowa Szkocja, założona w roku 1656

d) Queenston, założona w roku 1601

7. Według ostatnich badań, działa artyleryjskie zostały użyte po raz pierwszy...

a) W roku 1358 w Indiach

b) W roku 1301 w Bawarii

c) W roku 1248 w Mongolii

d) W roku 1128 w Chinach

8. Podera to...

a) Miejsce geometryczne punktów
przecięcia stycznych do pewnej krzywej
i prostopadłych do nich, opuszczonych
z ustalonego punktu

b) Samica rysia

c) Prosta prostopadła do bisektrysy

d) Rodzaj greckiego statku żaglowo-
-wiosłowego

9. Pierwszy transatlantycki sygnał radiowy nadano z Kornwalii, odebrano zaś w...

a) Nowym Jorku

b) Montrealu

c) St. John w Nowej Fundlandii

d) Anchorage na Alasce

10. W przyszłym miesiącu (19 grudnia)
BBC będzie obchodziła okrągłą rocznicę nadawania programu międzykontynentalnego. Będzie to rocznica...

a) 45

b) 55

c) 65

d) 75

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 8/97

1.c. Ten kompozytor urodził się 9 lutego 1885 roku. Wśród jego dzieł jest m.in. symfonia "Lulu". Osoba, o której mowa, zmarła 24 grudnia 1935 roku (chodzi o wiedeńczyka, Albana Berga; źródło: Chylińska, Haraschin, Schaeffer: Przewodnik Operowy, PWM 1991).

2.c. Dokładnie w 66 lat po urodzinach najsłynniejszego czeskiego botanika przyszedł na świat pewien biochemik amerykański pochodzenia ukraińskiego. Wyizolował on neomycynę (źródło: "Wiedza i Życie" nr 7/96, s. 9, Pamiętne daty; chodzi o Waksmana).

3.a. Żyd to człowiek, którego inni uważają za Żyda oraz Piekło to inni - to słynne powiedzenia Jeana Paula Sartre'a (źródło: Markiewicz i Romanowski, Skrzydlate słowa).

4.c. Ilość tlenu w mililitrach pochłoniętego w ciągu 1 minuty na 1 kilogram masy ciała (czyli tzw. poziom maksymalnego zużycia tlenu) jest przyjmowana jako miara wydolności fizycznej organizmu (źródło: "Wiedza i Życie" nr 7/96, s. 11, Laboratorium na stadionie).

5.a. Jeżeli tzw. dwustosunek czwórki liczb jest równy -1, to czwórka ta nosi nazwę harmonicznej (źródło: W. Żakowski, Mały Słownik Matematyczny, Wiedza Powszechna 1967).

6.a. 11 sierpnia obchodził swe 47 urodziny Steve Wozniak, jeden z twórców firmy Apple i komputera Macintosh (źródło: "Wiedza i Życie" nr 8/96, s. 7, Pamiętne daty).

7.d. Brzegowa równina piaszczysta lub mulista, odsłaniana spod wody w czasie niskiego jej stanu, zalewana przy stanie wysokim, to osuchy (źródło: Jan Flis, Szkolny słownik geograficzny, WSiP 1977).

8.d. Lotnik Rosji (lejtnant Piotr Niestierow, w Kijowie; źródło: "Wiedza i Życie"
nr 8/96, s. 9, Pamiętne daty) wykonał w sierpniu 1913 roku po raz pierwszy w historii figurę akrobacji lotniczej, zwaną pętlą.

9.c. Tym zwierzęciem jest gazela Thompsona (źródło: "Wiedza i Życie" nr 8/96, s. 11, Jak zachować chłodną głowę?).

10.d. 15 lipca 1869 roku niejaki Hyppolyte Mège-Mouriès opatentował coś, co jako jedyny produkt wzięło - z ogromnym sukcesem - udział w ogłoszonym przez Napoleona III konkursie na zastąpienie masła; chodzi o margarynę (źródło: P. Robertson, Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy?).

DZIESIĄTKA NAJLEPSZYCH W KONKURSIE "ERUDYTY"

(stan na 29 września 1997 roku)

IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ SUMA
Andrzej Wilowski Piastów 179
Piotr Sulikowski Szczecin 178
Marcin Jaworski Katowice 177
Łukasz Woźniak Kraków 176
Adam Cieślar Wisła 176
Michał Ciecierski Łomża 174
Waldemar Brola Końskie 173
Artur Janczewski Warszawa 172
Paweł Bartoszek Kraków 170
Krzysztof Horodecki Gdańsk 170