Twoja wyszukiwarka

MAGDALENA PECUL
CO ŻYJE W METANIE?
Wiedza i Życie nr 12/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1997

Głęboko pod powierzchnią oceanów występują ogromne złoża gazu ziemnego, metanu, w postaci klatratów wodnych. Głęboko - z wyjątkiem Zatoki Meksykańskiej, gdzie odsłonięte klatraty wodne od pewnego czasu budzą wielkie zainteresowanie naukowców. Tam też znaleziono niezwykłe zwierzęta, których pośrednim źródłem pokarmu jest prawdopodobnie metan.

Fot. Internet

Zwierzęta te to parucentymetrowe, płaskie, różowe robaki, które odkrywcy ochrzcili po prostu "ice worms", czyli "robaki lodowe". Lodowe, bo środowisko, które zamieszkują, to przypominająca lód zestalona woda wiążąca klatratowo metan. Robaki zaklasyfikowano do rodziny Hesionidae, do której należy kilka znanych wcześniej gatunków żyjących w piasku, błocie lub pod skałami.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie relacje pokarmowe łączą robaki lodowe z ich środowiskiem życiowym. Biolodzy podejrzewają, że żywią się one chemotroficznymi bakteriami metabolizującymi metan, względnie pozostają z nimi w symbiozie. Pewną liczbę tych zwierząt udało się przenieść do laboratoriów na lądzie, gdzie poddane zostaną dalszym badaniom.

"Science Daily Magazine", Internet