Twoja wyszukiwarka

MAREK DUCZKOWSKI
DENTYSTA RATUJE ŻYCIE?
Wiedza i Życie nr 12/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1997

Według wyników badań opublikowanych w lipcowym wydaniu "Journal of American Dental Association", na podstawie zdjęcia rentgenowskiego uzębienia można wykryć pacjentów zagrożonych udarem mózgu. Świadczy o tym obserwacja zarówno kobiet, jak i mężczyzn, z których wielu nie miało żadnych symptomów miażdżycy, mimo odkładania się blaszek miażdżycowych w ich tętnicach (dolegliwości pojawiają się dopiero przy bardzo dużym zwężeniu światła naczynia i w przypadku tętnicy szyjnej mogą objawiać się zaburzeniem widzenia).

Miażdżyca w sposob istotny zwiększa ryzyko udaru mózgu. Choroba obejmuje tylko tętnice, a polega na gromadzeniu się w nich lipoprotein z cholesterolem. W ten sposób powstaje blaszka, która następnie włóknieje, wapnieje, stopniowo zamykając światło naczynia.

Udar mózgu w USA jest na trzecim miejscu wśród chorób zbierających śmiertelne żniwo - twierdzi dr Laurie C. Carter, kierownik zespołu prowadzącego badania. Ich celem była ocena przydatności panoramicznych zdjęć radiologicznych zębów w wykrywaniu zwapnień w naczyniach szyjnych i ocenie ryzyka wystąpienia udaru. Przebadano w ten sposób 1175 pacjentów w klinikach New York State University. Panoramiczne zdjęcia ukazywały okolice szczęki i żuchwy oraz tętnice szyjne, w których poszukiwano zwapnień. 3.6% osób miało jakieś zwapnienia. W tej grupie częściej występowała otyłość sprzyjająca miażdżycy.

Było to pierwsze badanie przeprowadzone na tak szeroką skalę. Radiogramy zębów mogą być więc pomocnym narzędziem w wykrywaniu zagrożonych pacjentów. Dlatego też ich wykonywanie może być częścią profilaktyki udaru. Okazuje się, że również w ten sposób dentysta mógłby ratować życie.

O podobnych zagadnieniach przeczytasz w artykułach:
(04/97) NOWE OBLICZE RENTGENA
(08/97) JAK ZIMNE, TO NIEBEZPIECZNE