Twoja wyszukiwarka

JOANNA NURKOWSKA
BRAĆ CZY NIE BRAĆ
Wiedza i Życie nr 12/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1997

Jak wydatnie przedłużyć życie w dobrym zdrowiu? Jednym ze sposobów jest hormonalna terapia zastępcza proponowana kobietom w wieku menopauzalnym i postmenopauzalnym, polegająca, najogólniej mówiąc, na podawaniu estrogenów, a ostatnio także progesteronu, które to hormony organizm w pewnym wieku przestaje produkować. Powinno to poprawić kondycję i wydłużyć młodość kobiecie. I początkowo wszystko wskazywało, że tak rzeczywiście się dzieje. Dopiero po latach stosowania tej kuracji pojawiły się doniesienia, że długotrwałe działanie estrogenów przyczynia się do rozwoju raka piersi, jednego z największych zabójców kobiet.

W "The New England Journal of Medicine" opublikowano wyniki badań, obejmujących okres od 1972 do 1994 roku. Przeanalizowano zależności między stosowaniem żeńskich hormonów a śmiertelnością wśród wielotysięcznej (121 700) grupy kobiet.

Fot. Archiwum

Otóż u kobiet zażywających hormony ryzyko śmierci staje się o 20% mniejsze niż u tych nie poddanych kuracji. Spadek liczby zgonów nie wynikał ze sposobu podawania i dawki leku.

Efekt osłaniający kuracji ustaje po 5 latach od jej zaprzestania, a korzyści maleją po wieloletnim jej stosowaniu. Dotyczy to przede wszystkim raka piersi. Pierwsze lata stosowania hormonów owocują spadkiem liczby zgonów na ten nowotwór, jednak w grupie pacjentek poddawanych leczeniu ponad 10 lat zanotowano wyraźny ich wzrost. Badania wykazały ponadto, że śmiertelność spada w takim samym stopniu w przypadku przyjmowania samego estrogenu, jak i w połączeniu z progesteronem.

Autorzy omawianej pracy zwracają uwagę na jeszcze jeden szczegół: kobiety poddające się kuracji prowadzą znacząco inny tryb życia od tych, które nie zażywają hormonów. Trzeba więc ocenić, na ile spadek śmiertelności wynika z ich zdrowszego stylu życia. Niezależnie od pozostałych wątpliwości, wydaje się, że ogólne pożytki wynikające z przyjmowania hormonów znacznie przewyższają ryzyko, jakie kuracja ze sobą niesie.

"The New England Journal of Medicine", 25/1997

O podobnych zagadnieniach przeczytasz w artykułach:
(01/96) HORMONY I MENOPAUZA
(03/97) ALKOHOL I ESTROGENY
(12/97) DRINK NASZ POWSZEDNI