Twoja wyszukiwarka

MAGDALENA PECUL
BARWNE OBRAZY OCEANÓW
Wiedza i Życie nr 12/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1997

Zamieszczone zdjęcie wygląda jak mapa świata, ale nią nie jest. Jest to jeden z pierwszych obrazów akwenów, otrzymany przez satelitarny czujnik SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-View Sensor), umieszczony na wystrzelonym na początku sierpnia br. satelicie OrbView 2.

Fot. Internet

Barwa akwenu określona jest głównie przez stężenie w nim mikroskopijnych organizmów roślinnych, zwanych fitoplanktonem. Odgrywają one kluczową rolę w globalnych przemianach dwutlenku węgla, jako że, podobnie jak rośliny lądowe, mają zdolność do fotosyntezy. Dane dotyczące rozkładu fitoplanktonu w oceanach i morzach Ziemi, uzyskane za pomocą SeaWiFS, mają zatem wielkie znaczenie dla obserwacji i zrozumienia zmian klimatycznych i biologicznych, którym podlega nasz glob.

Nie jest to jedyne zastosowanie barwnych obrazów oceanów. Znajomość koncentracji glonów posłuży również lekarzom-epidemiologom, ponieważ zakwity glonów wzdłuż wybrzeży mają związek z wybuchami cholery. SeaWiFS umożliwi ich wczesne wykrycie, a także, jak mają nadzieję oceanografowie, monitorowanie skażenia organicznego i chemicznego oceanów, a nawet wycieków ropy. Z danych dostarczonych przez czujnik skorzystają także flotylle rybackie.

"NASA News"(Internet)